«Fylkeskommunal deltakelse på bekostning av tilbud i distriktene»