Stig Sørmo.

Den økonomiske situasjonen i Hadsel er helt ute av kontroll, noe som ikke overrasker oss i Senterpartiet. Ved budsjettbehandlingen i 2014 ble det fra posisjonen «fnyst» av at man foreslo en frivillig Robek løsning. Fra budsjettrapporter ble det klart at det var store underskudd i drifta, men ingen vedtak ble fattet for å justere kursen. Tvert om ble rådmannens forslag forkastet.

Posisjonen har ikke vært villig til å reelt innse at de ikke hadde styring, og å komme med slike forslag fra opposisjonen var som å kast bensin på bålet. Nå ser de at vi hadde rett, og at det måtte hard lut til. Men det sitter langt inne å innrømme at det vi har forfektet gang etter gang, er en realitet. Det var bedre at de fikk dette svaret fra fylkesmannen, en forpliktende plan. Så kan de si, at det er som å være på Robek.

Det er forstemmende å se at det Sp og opposisjonen har forfektet i flere år, helt fra kjøpet av Hurtigrutenes hus. Har posisjonen vært for stolt til å innrømme. Da er det bedre å skjule dette i form av oppskriften: en forpliktende plan fra fylkesmannen. Men innbyggerne i Hadsel er ikke så blåøyd at de ikke ser dette.

Nå skal Hadsel kommune tilsette ny rådmann. En rådmann, er som det ligger i ordet, rådmann. Men kjære lesere, en rådmann blir ikke bedre enn sitt formannskap og kommunestyre. Det er nå engang slik at rådmenn og økonomisjefer ikke kan gi noen «gode råd» dersom de som skal styre kommunen ikke gir de rette rammene.Dersom ikke de valgte politikerne har evnen til å tenke økonomi, og til å gi rette prioriteringer og heller ikke tar på alvor de råd de får fra rådmann og økonomisjef. Nytter det ikke om vi har «verdens beste rådmann og økonomisjef» Så enkelt, og så vanskelig er det!

Derfor kjære velgere, for å få skuta Hadsel kommune på rett kjøl har dere muligheten for dette i kommende valg.  Senterpartiet går til valg med et mannskap som er villig til å bruke sterk lut for å få kommunen på rett kjøl. Dette vil vi gjøre ved å verne om de svakeste, helse, eldreomsorg, og de unge.

Senterpartiet påtar seg oppgaven å være en vaktbikkje for at de rette prioriteringene blir gjort, og at dette vil gi en ny rådmann forutsigbarhet i sitt arbeid. At Hadsel kommune skal være styrt av politikere som vet å ta ansvar, og som har vilje og evne til å styre. For å få styrke nok til å være en slik «vaktbikkje» trenger vi mere» muskler». Vi trenger flere representanter i kommunestyret etter valget i høst.