For noen uker siden kom det frem at Sortland er nominert til årets trafikksikkerhetskommune. Det jo for så vidt en fin og flott utmerkelse å kunne få den, men er det ikke da på tide at kommunen faktisk legger en innsats i å gjøre det trafikksikkert?

Det fokuseres VELDIG mye på at skoleveier skal være trygge, og slik skal det selvsagt også være.

Det jeg som far til to barnehagebarn savner, er jo at veiene til barnehagene også blir trygge. Vestmarka Barnehage (og flere andre, så vidt meg bekjent), er blitt utropt til trafikksikre barnehager, fordi de lærer barna mye om trafikkvett.

De fleste foreldre har bil, og kjører barna i barnehage, men for oss fotgjengere utgjør dette en utfordring. Nå skal ikke jeg være påståelig om hvordan adkomsten til alle andre barnehager er – jeg kan bare uttale meg om veien opp til Vestmarka BHG.

Det jeg savner, er fortau langs Solvegen, for her er det smalt og morgen og ettermiddag er det veldig mye trafikk i begge retninger, og dermed veldig lite plass til oss fotgjengere. Så da lurer jeg på; Hvor innviklet vil det være å ekspropriere noen kvadratmeter av samtlige tomter langs Solvegen for å gjøre traséen bredere og dermed gi plass til et fortau?

I tillegg vil jeg gå så langt som å KREVE fotgjengeroverganger fra Myrullvegen og Brekkavegen, over Vestervegen, og at utkjørselene fra vestervegen til gangvegen faktisk brøytes, fordi det er nærmest umulig å forsere brøyteskavlene med barnevogn.

Dette gjør at jeg må gå på bilveien fra krysset Myrullvegen/Vestervegen og de 150-200 meterne bort til Steinbruddet.

Dette er min største prioritet, men når det er sagt, har Sortland som tettsted MYE forbedringspotensial hva gjelder trafikksikkerhet.

Jeg kan nevne adkomst til Rema nord for brua. Her er det laget fotgjengerovergang, men jeg synes faktisk det hadde vært langt mer trygt med en undergang, slik en gjorde ved Sørhamna.

Daniel Hansen (24)

Far til to, og opptatt av trygg ferdsel for alle