«Regjeringens klimaplan spiller på lag med landbruket»