Under FrP’s landsmøte la Terje Søviknes fram forslag om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, i tillegg til Møreblokkene, Jan Mayen og Svalbardsonen.

Les Kjell-Børge Freibergs svar

Han uttalte selv at han fremmer forslagene som sentralstyremedlem, ikke som statsråd. Er det slik at man bare kan skifte skjorte og slips også frita seg hensyn til den verneavtalen han er ansatt for å administrere?  Verneavtalen mot oljevirksomhet i viktige gyte- og vekstområder.

Audun Maråk fra Fiskebåt kom på banen angående Møreblokkene og uttalte:

«– Det er et helt elementært gytefelt for viktige fiskebestander, og et av områdene som er viktigst for oss å beskytte. Økende aktivitet vil også medføre økt seismisk aktivitet som er et problem både på grunn av den faktiske skremmeeffekten og fordi den kan føre til at fisken endrer vandringsmønster og begynner å gyte i områder som ikke gir like god kvalitet, sier han.»

Terje Søviknes, nå er det viktig at du kler deg godt. Storkapitalen innen fiskeri har for alvor begynt å engasjere seg.

Et av spørsmålene jeg stiller meg er hvorfor vi skal bruke unødvendig mange millioner på utredning av et prosjekt som en hel næring og dens medarbeidere ikke støtter. Det er ikke en eneste kommune fra Lofotodden til Berg på Senja som er positive til konsekvensutredningen.

Når samtlige som driver i tilknytning til fiskerinæringen sier dette er galskap. Statens egne miljøeksperter sier nei, Norges Kystfiskarlag sier nei, og nå har dere fått Fiskebåt på nakken. Havflåtens egen organisasjon. Da er det noe som sier meg at prosjektet burde legges dødt, en gang for alle.

La næringen være den fornuftige stemmen i avgjørelsen, ikke et «håndplukket ekspertutvalg» som er innleid for å argumentere for deres sak. Vi er alle kjent med fiskeriene som har foregått på den norske kontinentalsokkelen i generasjoner, og som med riktig forvaltning kan gi inntekt til uendelig mange kommende generasjoner.

Videre er vi godt kjent med seismikk-skyting og dets konsekvenser. I følge en rapport fra Havforskningsinstituttet reduseres fangstmengden med 50-80 prosent i et område på 33 kilometer fra der det skytes med seismikk.

Det virker kanskje ironisk av meg å forsvare utvinning av et råstoff som bidrar til at vi kan drive fiskeri langs kysten. Enda brukes uttrykket «å ro fiske», selv om jeg enda har til gode å se en garnsjark med tollgafler. Men fiskeriet er i utvikling, nye innovative løsninger er under kontinuerlig utvikling. Det tradisjonelle dieseldrevne fiskeriet kan være på tur å bli historie før dere får begynt oppankring av en borerigg på kysten vår.

Samfunnet er i konstant utvikling og det satses på hybride og rene elektriske løsninger nå som aldri før. Et typisk sjyver for en garnbåt utfor Lofoten viser seg svært godt gjennomførbart med el-sjark. Når vi også vet at karbonfotavtrykket vårt skal reduseres, vi finner erstatninger for de fleste petroleumsproduktene som brukes i dag og det generelle oljeforbruket skal reduseres, så må vi da kunne klare oss uten å gamble med fisken og gytefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.