I forrige uke presenterte det nye flertallet i Hadsel (MOS, Venstre og Høyre) sin politikk for de neste fire årene. I avtalen deres står det blant annet at de vil utsette byggingen av nytt sykehjem med ett år. Noe som er skuffende nok i seg selv. Men de skriver videre at «en tar sikte på byggestart i 2027/2028». Med tanke på at gjeldende plan var å sette spaden i jorda i 2026, kan det se ut til at utsettelsen allerede nå varsles å kunne bli to år. Det vil si, hvis noe i det hele tatt skal bygges. Kommunestyret vedtok i fjor at nybygg er veien å gå, men den ferske posisjonen åpner for å dekke kommunens behov gjennom rehabilitering eller utvidelse av dagens snart 40 år gamle sykehjem på Stokmarknes.

Samtidig inviterer flertallet til en lokaliseringsdebatt om hvor et nytt sykehjem eventuelt skal bygges. Noe som gir grunn til å undres (basert på tidligere lokaliseringsdebatter i Hadsel) over hvor mye tid og ressurser som skal gå med i en geografisk dragkamp, snarere enn å bruke kreftene på å sikre et best mulig bygg for pengene (som det faktisk skrives ganske fint om i den samme politiske plattformen). Hvor lang tid vil det ta før vi har disse avklaringene? Hva vil det bety for framdriften i prosjektet?

Basert på hva som ble lovet velgerne før valget, kombinert med styrkeforholdet innad i flertallskonstellasjonen, ville det ikke vært unaturlig å tro at plasseringen av sykehjemmet allerede var parkert for godt. Og at det skulle bygges nytt. I partiprogrammene som både Høyre og Venstre gikk til valg på, står det at de «vil bygge nytt sykehjem på Stokmarknes». Nyvalgt ordfører Kjell-Børge Freiberg skrev i et leserinnlegg 1. september følgende: «La det ikke være tvil, for Høyre er realisering av nytt sykehjem den viktigste prioriteringen de neste fire årene ... Et nytt sykehjem på Stokmarknes.»

Det var da, mens kampen om velgerne pågikk. Nå som plattformen er forhandlet fram, er det tydelig hvem som kom best ut av sykehjemsdelen av hestehandelen. For i motsetning til sine posisjonspartnere, har MOS på sin side ved flere anledninger løftet fram Ekren som en alternativ plassering av sykehjemmet, og de har etterlyst dokumentasjon på hvorfor Stokmarknes-plasseringa er best. Det blir spennende å se hva salgs dokumentasjon de folkevalgte fra MOS anser som holdbar og ikke.

Kommunen vår sliter med å tiltrekke seg og beholde fagfolk, blant annet i helse- og omsorgssektoren. Hvordan spiller en lang limbosituasjon inn i denne kampen? At utsettelsen kan gå ut over eldre med behov for sykehjemsplass i ganske nær framtid, er det vel vanskelig å nekte for.

Hadsel SV er helt enige i at et prosjekt, som ligger an til å bli kommunens største investering noensinne, ikke kan gjøres uten godt forarbeid. Men det bør samtidig vurderes hvilke utredninger som er matnyttige og hvilke som er av mer usunn karakter.

Vi frykter at en potensielt opprivende lokaliseringsdebatt kun vil stjele tid, ressurser og oppmerksomhet fra viktigere deler av prosjektet - og i verste fall forsinke det ytterligere.