Siv Jensen FrP har inntatt det forunderlige standpunkt at den fisken som «tilhører folket i felleskap» skal noen få utvalgte - det vil si adelskapet som blant andre FrP, Høyre og Arbeiderpartiet har dyrket frem - sikres verdiene fra «gjennom omsettelige kvoter».

Altså; FrP går inn for at en eiendom som tilhører folket skal noen få utvalgte kvotebaroner få omsette fritt og putte pengene i egen lomme. Dette er ikke bare forunderlig - dette er grovt fordi det er et ran av allmenningen. Fiskerettigheter som en generasjon fiskere har fått gratis av staten skal den nye generasjon betale for i dyre dommer! Ikke rart at det er en nedgang i rekrutter i fisket (under 30 år) på 80 % over de siste 20 år.

Dette ran av allmenningen vil så Siv Jensen legitimere gjennom det kvoteutvalg som fiskeriminister Sandberg nedsatte (Eidesenutvalget NOU 2016: 26). Spagaten som dette utvalg går inn i er å ta «utgangspunkt i at gjeldende lovgivning skal bestå» (NOU 2016:26 s. 13) samtidig som utvalget både skroter fordeling av kvoter iht. lovens system med politiske vedtaksprosesser i og med at markedsfordeling av kvoter og konsesjoner skal skje.

Og ikke nok med det; fellesskapets rett til fiskeriene skal kunne omsettes av den enkelte reder og gevinsten ved salget av fellesgodene skal tilfalle den private selger av rettighetene. Med dette har Siv Jensen opphevet folkets eiendomsrett til fiske uten å blunke!

Siv Jensen sier videre at «FrP i regjering har vært opptatt av at vi får økt lønnsomheten innenfor sjømatindustrien». Det er en drøy påstand: Lønnsomhet for hvem, Siv Jensen? Lønnsomheten for Røkke var på 1,3 mrd. kr. og hvor tok disse pengene veien mon tro? I de «levende kystsamfunn» i Vardø, Berlevåg, Mehamn, Bergsfjord, Hasvik etc. som Jensen skriver så varmt om?