Hvilken regjering kan vi stole på?

Jeg vil ikke legge all skyld på nåværende regjering. Sammenlignet med andre land, så har de fleste av oss det godt.

Det er imidlertid et faktum at det har vært bråk kontinuerlig siden den rødgrønne regjeringen tapte stortingsvalget. Skal vi tørre å håpe på en mer distriktsvennlig politikk, dersom vi stemmer Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti eller Senterpartiet?

Hvem vil gi distriktene statlige arbeidsplasser?

I hvertfall så har ingen lokalpolitikere her hos oss, eller de som ble valgt til Stortinget, løftet en finger for å få statlige virksomheter ut av Oslo. Forhåpentligvis har jeg ikke sett alt.

Den siste som viste handlekraft var Odd Roger Enoksen - da han var kommunalminister.

Av de som liker å studere offentlig statistikk, forteller meg at Oslo, Bergen og Trondheim er tilført tusenvis av statlige arbeidsplasser hvert år de seneste årene. Noe lignende eller tilsvarende til distrikts-Norge, er ikke å se. Kravet om å være innovativ, våken, pågående og kreativ i tiltaksarbeidet hadde vært langt mer inspirerende, og mulig mer suksessfullt, dersom regjeringen hadde vist vilje og evne til å legge statlige virksomheter/arbeidsplasser ut i distriktene.

Og i hvertfall latt være og fjerne de få vi har. Sentraliseringsprosjekt står i kø mens regjeringen regjererer.

Det som derimot har skjedd er at flere nordlandspolitikere bidro til at kampflyplassen flyttes fra Bodø til Sør-Trøndelag. Resultat: Tap av ca 3000 arbeidsplasser i Nordland. Det ble mest tap i Bodø, Gildeskål, Sørfold og Fauske.

Det er nesten uansett hva man gjør av tiltaksarbeid, så vil vi ikke klare å kompensere for dette ranet av virksomheter/arbeidsplasser/ødelegging av høyverdig kompetanse i Nordland.

I mens cruiser de samme politikerne videre, og tildeles nye politiske bein.

Etter min mening: Helt forferdelig. Og urettferdig.

Det siste på en rad av uforståelige beslutninger fra nåværende regjering, er å eksportere en gruppe kriminelle/straffefanger av hardeste slaget til fengsel i Nederland.

Regjeringen er vel vitende om at Lødingen kommune over år har tapt 500 statlige arbeidsplasser, og har arbeidet frem et seriøst tilbud om å bruke Nes fort til fengsel. Alminnelige folk forstår, og har tillit til, at Lødingen ville ha klart denne statlige etableringen utmerket godt. Og da med support av staten. Men nei! Man bruker heller millionene på hollendere, og griper ikke sjansen til å utvikle et fagmiljø innen kriminalomsorgen, som er en "vekstnæring" enten man vil eller ikke.

Bråk i sykehussektoren

Mens dagens regjering har styrt, har det vært et syndens liv på sykehus-fronten. Ordførere og aksjonister har nesten reist seg i hjel til utallige møter. Brannslukking overalt.

Enten har det vært nedlegging av sykehus, nedlegging av fødetilbud, nedlegging av akuttilbud, nedlegging av distriktspsykiatri tilbud, og sist går man til angrep på ambulansetjenesten. Ambulansefolkene er de som berger liv. Og det har jeg forstått er av vesentlig betydning.

Dette har jeg greie på. Og da med erfaring som offiser ved Det norske Sanitetskompani i Bosnia under Balkan-krigen. Ambulansepersonell gir livreddende førstehjelp.

For å si det folkelig: Man kødder ikke med disse profesjonelle! De er engler!

De forslag om effektivisering av ambulansetjenesten i distriktene, som jeg har lest om i avisene, vil bidra til flere døde, enn å berge livet til plutselig syke.

Hva gjør regjeringen på fiskerifronten?

Det er skrikende behov for fornying av kystflåten, som fortsatt vil være garantist for fisk til kai, slik at fiskeindustrien kan tilfredsstille behovet for mat ut i verden. Og til arbeidsplasser og bosetting i kyst- og fjordstrøk. Nå flagger regjeringen nedtrekk på den statlige bevilgningen til Sjømatrådet - tidligere Eksportutvalget for Fisk.

Regjeringen tapte i Stortinget om nedlegging av fylkeskommunen. Et viktig mål som blant annet Høyre gikk til valg på. Jeg syns dette politiske oppgjøret er lite omtalt i presseen.

Regjeringen har redusert på midler til Innovasjon Norge, som potensiellt skal kunne bidra til fornying av kystflåten.

Det er rett og slett ingen politikere som orker å ta opp kampen for å få tilført den milliardene som er nødvendig for å tilby gunstig finansiering til unge kvinner og menn, som trenger ny fiskebåt.

I mens er det i min kommune Andøy heroisk innsats fra lokalpolitikere, for å løsrive kommunale midler, for å fullfinansiere båtprosjekt.

Det aller ferskeste sparket fra nåværende statlige regime er å legge ned Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland. Etter at de for noen år siden la ned stillingen som fiskerirettleder i Andøy.

I Andøy er det fortsatt 180 yrkesfiskere - deriblant 3 kvinner, ja faktisk som båteiere også - og ca 70 fiskebåter.

Hvis jeg hadde puttet på noen setninger med det fortvilende som skjer med kjøp og salg av fiskekvoter/rettigheter, hadde innlegget blitt altfor langt. Det skal jeg ikke gjøre.

Det er en rekke dyktige politikere i alle parti.

Vi klarer imidlertid ikke å skyve under teppe, at det i nåværende regjerings tid har vært bråk og faenskap på samfunnssektorer som berører spesielt utvikling og velferd i distrikts-Norge.

Det har skapt usikkerhet, irritasjon og frustrasjon hos oss, som fortsatt vil bidra til trygging av bosettingen i distrikts-Norge.

Til kommende kommune- og fylkestingsvalg blir det spennende å se hva partiprogrammene inneholder.

Jeg håper listekandidatene starter informasjonen til folket om sine program (blant annet leserinnlegg i avisene) i god tid før høstens valg.