Mange mener mye om dagens barn og ungdom og hva de trenger. Ofte er de som mener mest godt over ungdomsalder selv. Det hjelper oss lite. Vi trenger at barn og ungdom selv forteller om hvilke utfordringer de står ovenfor, og hvordan de tenker de burde løses!

Sortland kommune starter snart opp et nytt helsetilbud for barn, ungdom og deres familier. Vi skal jobbe med psykisk helse og psykisk uhelse, men vi vet ikke hvordan tilbudet vårt skal se ut enda. Hvis du er under 18 år vil vi høre hvordan DU mener vi burde jobbe.

Uten dine råd er det jo mulig vi bare gjør som vi vil. Kanskje tenker vi at det lureste er å gi alle som kommer ørten spørreskjemaer og tunge bøker om psykisk helse? Kanskje mener vi at vi bare skal snakke med foreldre, ikke barn og unge, fordi voksne vet best? Kanskje mener vi at alle som kommer til oss er psykisk syke? Eller at diagnoser er noe tull, og at ingen egentlig er psykisk syke?

Som fagpersoner vet vi at dette er komplisert. Vi tenker ikke sånn. Samtidig vet vi at mange lurer på dette, og mange mener mye. Også dere! Det er dere som lever livet som unge nå – og dere som vet hva som er viktig for dere i denne tiden.

Det er et par ting vi allerede vet at vi kommer til å jobbe for i et kommunalt helsetilbud for psykisk helse:

  • Det skal være så lett som mulig for deg å komme til oss. Du skal slippe å føle deg skamfull hvis du på ett eller annet tidspunkt trenger vår støtte.

  • Vi vil at du skal trenge oss så lite som mulig. Vi vil at du opp igjennom livet, sammen med de du har rundt deg, skal kjenne at du klarer å stå i det som kommer.

Hvordan får vi til begge disse tingene samtidig? Vi trenger deres hjelp for å skape en god tjeneste.

Hvis du har noen meninger og hvis du har noen svar, fortell oss om det. Du kan alltids sende oss en e-post, men svar oss gjerne med en kronikk her i avisa – da kan flere bli med i samtalen!