Dette var Beate Bø Nilsens innlegg under program fra Helse Nords dialogkonferanse.

Mitt navn er Beate Bø Nilsen, er fylkespolitiker for Høyre i Nordland. Har vært så lenge i politikken at vi hadde i sin tid sykehusene underlagt fylkene. I tillegg er jeg lokalpolitiker i Sortland.

Går Helse Nord lenger enn Kjerkhols bestilling av 09. november 2022?

Vi har aldri hatt ei så stor utredning i helseforetakene på en gang, med så dårlig tid.

Det må være bærekraftig økonomi, men tar man utgangspunkt at man skal tilbake til et nivå som allerede var underfinansiert?

Sees distriktene, der det produseres mest til AS Norge, på som et økonomisk problem?

Burde man heller se på det som en helhetlig rekrutteringsutfordring for hele foretaket?

Regioner settes opp mot hverandre som oppleves som splitt og hersk metode

Kommunikasjonen fra Helse Nord, svartmaling, er dette med på å skremme for rekruttering

Ja, det er behov for omstilling, men dette er store endringer som gjør at det vil skape store motstand fra befolkningen. Tror at dette kan fort ende i Stortinget

Lange avstander, mange ganger utfordringen med vanskelige værforhold

 • 83 tettsteder

 • 87 kommuner

Det store desentraliserte samfunnsoppdraget

 • Med bare 9% av folketallet spredt på 35% av arealet i fastlands-Norge koster det mer enn i sentrale områder i sør

 • Det er lange avstander, mørketid og dårlig vær som gir begrenset regularitet i ambulansesystemet på bakken og i lufta

 • Beredskap og tjenestetilbud må være desentralisert der folk bor om vi skal løse samfunnsoppdraget og oppfylle verdigrunnlaget

 • Ut fra dette er det lett å forklare at vi må ha flere leger og sykepleiere for å bemanne sykehusene i nord

Der finnes forskningsrapporter som viser at lokalsykehusene var bedre, billigere pr. ansatt og behandler raskere

Jeg vil bare si at sykehusstrukturen vår er verken tilfeldig, utdatert eller uhensiktsmessig

 • Lokal døgnkontinuerlig akuttberedskap gir trygghet for ivaretakelse i uplanlagte situasjoner

 • Kortreist helse sparer tid, liv og penger

 • Lokal akuttberedskap gir lokal trygghet

 • Lokalsykehusene skjermer storsykehusene for lokale pasienter med vanlig, akutte helseproblemer

 • Storsykehusene er allerede overbelastet

 • Lokale akuttsykehus støtter storsykehusene så de kan konsentrere seg om sine spesialiserte oppgaver

 • Når det virkelig haster har vi velutviklete akuttsystemer som responderer med stor kraft og hurtighet med AMK, ambulanser, prehospital fagpersonell

Jeg som politiker driver en motstrøms politikk, hvordan rekruttere folk til eksisterende næringsliv, samtidig skjer det mye innovativt og nye etableringer innen industri til Nord Norge, hvordan få småbarnsfamilier hjem, få jenter til å føde i Nord Norge

Vi i Vesterålen har lite å tjene på ei nedbygging av sykehuset hos naboen, Helse Nord må gripe tak i det virkelige problemet. Ei arbeidsgruppe som ser på bl.a. på akuttberedskapen, ser ut til å anbefale at sykehus på Gravdal i Lofoten gjøres til distrikts medisinsk senter, mens det nye sykehuset i Narvik mister kirurgisk akuttberedskap. Stokmarknes vil med det få økt kirurgisk aktivitet og flere fødende i fra Lofoten. Pasienter ligger allerede på gangen i Stokmarknes

Har man sett godt nok på pasientstrømmen og hva det innebærer for sykehusene?

Sykehusene settes som sagt opp mot hverandre, men vil det føre til personalflukt med de konsekvenser det gir i forhold til vikarer i istedenfor fast ansettelse? Har vi råd til å la være?