Det var en interessant uttalelse sambygding og ordførerkandidat for Hadsel Høyre, Kjell-Børge Freiberg, gav i ordførerdebatten på Sandnes, da spørsmålet om Innlandet skole/bygdeskolene kom opp.

Han sier sitat: «Hvis det skal være skole, må det være elever. Prognosene for elevtall tilsier at det må flytte elever til Innlandet hvis det skal være grunnlag for å bygge og ha en skole i fremtida».

Av erfaring så vet man at nye skoler bidrar til «ny giv» og økte elevtall. Innlandet er ei levende bygd med positiv utvikling. Unge folk flytter hit og flere har lyst.

Nettopp mangelen på skole er det som gjør at familier med barn i skolepliktig alder ikke flytter til en plass. Forventer Freiberg at prognosene for elevtallet skal bli bedre når det ikke er skole til å ta imot elevene?

Innlandet har måttet tåle en særdeles urettferdig behandling av Hadsel kommune i denne skampletten av en skolesak, der årsaken er at kommunen selv har forsømt sin plikt til å gi et forsvarlig skoletilbud, ikke mangel på elever!

Da bør enhver innse at det eneste riktige er å være med og bidra for ny skole og et nytt og godt miljø for barn og unge på Innlandet – også ordførerkandidat Freiberg.

Håkon Olsen

Listekandidat for MoS