«Forventer at vi i Vesterålen får et fast antall flybussavganger og forutsigbarhet»

foto