«Nødvendig med økt samarbeid om brann og redning»

foto