«Nei til privatisering av vannressursene i Sortland»