Rettstvisten om kontrollen med Vesterålskraft er endelig avgjort, og det er all grunn til å gratulere alle de 12.000 strømkundene i Bø, Øksnes og Sortland med et resultat som vil styrke hele regionen. Der ordførere og kommunestyrer i Bø og Øksnes valgte å veksle verdiene om til klingende mynt (som nå brenner i lommen), valgte Sortland kommunestyre å kjempe for langsiktige samfunnsverdier.

Stor takk til ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) som har trukket det tyngste lasset i arbeidet for lokalsamfunnets interesser. Stor takk også til Holmøy-konsernet for uvurderlig drahjelp.

Hva var det så vi vant? De fleste svarene finnes i Sortland kommunestyres grundige saksbehandling for to år siden. En ringvirkningsanalyse fra PwC dokumenterte at Vesterålskrafts 62 ansatte i Vesterålen skaper rundt 50 ekstra arbeidsplasser i regionen. I kroner beregnes de årlige ringvirkningene til rundt 140 millioner i Vesterålen. Dette betyr at hver ansatte i Vesterålskraft generer omtrent 0,8 årsverk utenfor virksomheten – bare i Vesterålen! Og Vesterålskrafts årlige lokale innkjøp for 60 millioner kroner skaper rundt 21 arbeidsplasser i regionen. Det er slik vi bygger robuste lokalsamfunn.

Men kampen for Vesterålskraft handlet om mye mer enn lokal sysselsetting. Kampen gjaldt kontroll med det lokale strømnettet. Både for dagen i dag og for årene som kommer. Gjennom sitt eierskap kan Sortland kommune gi innbyggere og næringsliv trygghet for lys i husan, strøm til melkerobotene og kraft til fabrikkene. Og vi kan sikre lokal kontroll med livsviktig infrastruktur, der samfunnsbygging trumfer kortsiktig profitt. Nøyaktig slik vi tenker når vi legger vannledning til industrikomplekset i Holmen eller til privatboligene i Eidbukta. Eller når Vesterålskraft fører ei ekstra kraftlinje til Bø. Eller sikrer kraftforsyninga til Skipnes og Barkestad.

Hele tida gjøres det samfunnsbyggende investeringer for framtida, uten tanke for øyeblikkets gevinst. Og det kommunale eierskapet er garantisten for at hele distriktet får være med på festen.

Men er det nå så galt om kontrollen havner i Svolvær? Kanskje ikke, men det gjelder ingen begrensninger på eierskap for nett. Nettselskap kan selges til hvem som helst og i hvilket som helst land. Et selskap som i dag styres fra Svolvær, kan i morgen styres fra Tyskland eller Kina. Noen prøvde å innbille oss at det grønne skiftet ville bli så mye vanskeligere å få til i Bø, Øksnes og Sortland hvis vi ikke underordnet oss en mer fjerntliggende eier. Jo lenger borte, jo bedre. Men jeg så aldri et eneste argument for påstanden. Tvert imot. Det grønne skiftet vil kreve teknologisk utvikling og kompetansebygging i hele landet.

Asle Strand, daværende direktør i KS Bedrift Energi, uttalte i et intervju med Dagens Næringsliv i 2019:

«Det er en overdreven tro på å fusjonere. Nettleia er ikke systematisk lavere i større enn i små nettselskaper. Derimot er nettselskapene sjøl overbevist om at beredskap mot strømbrudd vil svekkes med større enheter. Lokal kompetanse vil bli dårligere.»

Hva kan gå galt nå? Vel, ei framtidig regjering uten Senterpartiet vil utvilsomt legge til rette for mer sentralisering på alle områder. Så seint som vinteren 2021 trumfet den blå regjeringa igjennom såkalt funksjonelt skille for nettforetak. Enkelt forklart handler dette om oppflising og byråkratisering av selskapene, slik vi for eksempel har sett på jernbanesektoren, der snart ingen veit hvem som har ansvar for hva. Ei slik tvungen byråkratisering gjør det vanskeligere å være små nettselskaper.

Heldigvis er Sortland-politikken ikke styrt fra Høyres Hus i hovedstaden. I Sortland kommunestyre sto partiene samlet om å beholde kraftaksjene på lokale hender. Bare Rødt trakk seg på oppløpssida.

Jeg har den største respekt for den kompetanse og kundevennlighet som ligger i Vesterålskraft. Verdiene i nettselskap, kraftproduksjon og breiband vil vi bevare i distriktet, og vi må fortsette å bygge lokalsamfunnet rundt disse verdiene. Et lokalt eid Vesterålskraft vil styrke det lokale næringslivets konkurransekraft gjennom god lokalkunnskap og nærhet til kundene, rask saksbehandling, høy leveringssikkerhet og konkurransedyktig nettleie.