Dette er Gro-Anita Mykjåland (Sp) sitt svar på innlegget til Anna Molberg (H).

130.000 flere personer har kommet i jobb de siste to årene. Det er viktig for hver enkelt person, og samfunnet som helhet.

Fremdeles er det altfor mange som står utenfor jobb. Derfor jobber vi hver dag for å få flere i arbeid.

At langt flere har kommet i jobb med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, enn under Erna Solbergs 8 år plager visst Høyre.

Anna Molberg drar det så langt at hun kommer med beskyldninger om at vi «ikke snakker ærlig» og «selvforherliger».

Rekordmange nordmenn går på jobb og næringslivet vårt investerer rekordhøyt i fastlandsøkonomien.

Utgangspunktet for leserbrevutvekslingen med Molberg var at jeg skrev at dette er et godt utgangspunkt for å ta tak i utfordringene i det norske samfunnet. For de er det nok av.

Det norske samfunnet trenger flere i jobb, lavere prisvekst og utvikling av tjenester nært folk.

På samme tid legger Høyre opp til en svartmaling av tilstanden i norsk økonomi som ikke stemmer.

Vi har dyktige arbeidsfolk og bedriftseiere. Det resulterer i at Norge er i Europatoppen i andel av befolkningen som er i arbeid.

Når Molberg da tillater seg å svare meg med at vi «ikke snakker ærlig» må jeg få be om en mer redelig debattform.

Vi underslår ikke at altfor mange står utenfor arbeidslivet. Jeg har tvert imot påpekt at det er en utfordring vi tok fatt i med en gang vi kom i regjering, og som vi jobber videre med hver dag.

Antallet unge uføre doblet seg under Erna Solbergs år som statsminister. Vi har derfor iverksatt over 20 tiltak for å snu denne utviklingen.

Tilskudd til sommerjobb for unge med behov for arbeidsrettet bistand, fag- og yrkesopplæring for personer over 19 år med mangelfulle formelle kvalifikasjoner og varig lønnstilskudd er noen tiltakene vi har satt i gang og jobber med for å få flere inn i arbeidslivet.

Jobben med å få flere inn i arbeid er i gang, men vi er langt fra ferdig. For det er viktig for hele Norge at flest mulig av oss jobber.