Sortland Høyre er ennå ikke kommet over at de ble feid ut av ordførerkontoret.

En viktig del av sorgprosessen er å så tvil om styringsevnen til den nye posisjonen.

I et innlegg på VOL 23. januar kan vi lese Høyremannen Arne Emil Iversens bidrag. Ei rørende historie om det politiske toget i Sortland.

Iversen forteller om rop fra Høyre utenfor kupévinduet. Her må Iversen ha drømt. For Høyre er om bord. De har for lengst forskansa seg i sin egen kupé.

I togets restaurantvogn holder Høyre fortsatt stand. Her lever partiets kommunestyrerepresentanter livet. Det har riktignok minka sterkt på varebeholdninga (disposisjonsfondet) siden de okkuperte alle borda i restauranten etter valget i 2011.

Men etter valgnederlaget har de visst råd. I sitt budsjettforslag for 2016 ville de bestille nye varer. For festen må jo fortsette. At varene var tenkt betalt med sjekker uten dekning, legger ingen demper på stemninga der i gården.

Les Iversens innlegg: – Det politiske toget i Sortland

Ved siste budsjettbehandling holdt posisjonen Sortlandstoget trygt på skinnene. Toget holdt også rutetabellen. Og det til tross for at Høyre i regjering ikke akkurat har prioritert vedlikeholdet av den kommunale skinnegangen.

Får regjeringa gjennomslag for sitt høringsforslag til nytt inntektssystem, er det imidlertid fare for togstans i mange kommuner.

For egen del vil jeg fortsette å blåse i fløyta når jeg finner det nødvendig. Så får heller Arne Emil Iversen også i framtida skjære tenner over at lille SV er så freidig at det gir lyd fra seg.

Oddmund Enoksen, Sortland SV