Så var vi et gjeng på 12 som lørdag gikk ca 3 km fra Hinnøysida av brua og nordover til ytterst på Kringelnesset. Samla plukka vi over 30 sekker + en god del som ikke gikk inn i sekkene. Det er stort sett plast i ulike fasonger som ligger mellom tang, steiner og gress.

Da skal vi ikke glemme at det på samme området har vært rydda hvert år tidligere. Det vil si at vi må regne med at det som ble tatt i år, er det som er kommet i løpet av det seneste året. Da blir det temmelig skremmende mengder når en ser dette i sammenheng med de lange strandlinjene vi har langs hele kysten.

Det er nok ikke like mye overalt og noe steder helt sikker mye mer. Der vi rydda er heller ikke det mest utsatte området for ilandrekning av søppel.

Det vi gjorde lørdag redder ikke verden, men takk til Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe for å ta tak i dette. Det må enorme ressurser til for å få bukt med problemet. Løsninga ligger ikke i fjæresonen, men i forbruk av plast og i neste omgang hvordan dette tas vare på etter bruk. Det går i alle tilfeller ikke an å fortsette på samme måten! Det er et stort politisk, økonomisk og teknologisk spørsmål som må løses.

Flere bør være med i disse konkrete ryddeaksjonen. Det er oppløftene at det er planer for oppfølging andre steder i kommunen.

Aksjonen går hele sommeren og det er gratis levering. Da er det lite motiverende at Reno-Vest ikke kan hjelpe til å bringe dette til gjenvinningsstasjonen i Ramnflauet med begrunnelse at de ikke har fått svar på økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Overskuddet er på plass i bedriften og det holder ikke å gi sånt svar.