20. februar 2014 hadde formannskapet i Sortland administrasjonens forslag til byplan til 1 gangs behandling. Et dokument på nesten 100 sider. Høyre og Frp la i dette møtet frem et 10 siders endringsforslag.

I hovedsak foreslo vi å øke antall områder til boligareal samt en betydelig utvidelse av næringsareal i Sortland. Det ble lagt inn nye boligområder i Strand, Prestdalen, Kringelen, Røde Kors, Grusbanen, Vestmarka, og Myrlandsfeltet. Det ble foreslått ytterligere nye områder for utvidelse av næring og forretningsareal på Strand, Vestmarka, området sør for Biltrend, og i Sortland sentrum. Det ble også lagt inn forslag som lempet på krav om parkering, og som gjorde det enklere for utbyggere å realisere sine prosjekter. Forslaget var utarbeidet etter en grundig og bred behandling i våre partier i løpet av høsten 2013.

Arbeiderpartiet stemte i sin helhet i mot vårt forslag. Arbeiderpartiet og Senterpartiet leverte kun ei setning til endringsforslag til hele planforslaget: Bestemmelsene pkt. 2.5.2 beholdes som grøntområde»

Når nå Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tove Mette Bjørkmo sier i leserinnlegg 14. mars d.å. at Arbeiderpartiet vil satse på bolig og næringsareal stiller vi oss undrende til denne uttalelsen. Arbeiderpartiet har i tillegg til å stemme mot våre forslag i byplanen, konsekvent i denne 4-årsperioden stemt i mot Høyre og Frp sine forslag i plansaker og fradelingsaker som skal gi større fleksibilitet for både privatpersoner og næringsliv.

Ut fra Bjørkmos uttalelser i leserinnlegget spør vi nå om det er slik at Arbeiderpartiet har skiftet mening og vi kan regne med Arbeiderpartiets støtte til vårt fremlagte forslag til Byplan? I tilfelle så ville dette være svært gledelig at Sortland endelig kan få vedtatt en byplan med bredt politisk flertall.

Silvia Ovik, Høyre

John Hempel, Frp