Etter at jeg så på intervjuet på NRK tirsdagen den 23 mai med Torp og deg, blir jeg oppgitt over svarene du gir, når det er snakk om nedleggelsen om Andøya Flystasjon. Da svarer du, fredsbase og distrikspolitikk og ferdig med det. Du skal ha kreditt for å ikke nevne luftvern denne gang.

Det du skulle ha sagt, at ligger an til å bli meget utfordrende å bygge opp Evenes og at dere følger nøye med kostnadsbildet. Vi som jobber med saken om nedleggelsen av Andøya Flystasjon, får mange signaler fra planleggere som jobber med planleggingen av å stasjonere Norges nye overvåkningsfly til Evenes.

Signalene går på at det er meget utfordrende å få dette til, problemene er, operative utfordringer, for lite areal tilgjengelig, og at det kommer til å bli meget dyrt, flere 1000 av millioner kroner dyrere enn tallene dere opererer med. Disse signalene skal være gitt oppover i systemet også til departementet som du styrer.

Mulig at du ikke har fått denne informasjonen, eller et det så mye prestisje i saken at du velger å se bort fra informasjonen og ikke informere Stortinget om utfordringene?Får oss som jobber med kvalitetssikring av grunnlaget og at tallene skal være riktig, bekrefter signalene vi får at vi har mye rett i vår argumentasjon i saken.Vi har også fått bekreftet at Forsvarssjefen i FMR, aldri vurderte Evenes som base for de nye P-8 flyene.

Det som var vurdert, var at Norge skulle kjøpe inn en mye mindre flytype til kun overflateovervåking, disse skulle ikke være våpenbærere. Jeg vil påstå at når beslutningen på Stortinget ble tatt, var ikke kostnadene og arealbehov tilstrekkelig utredet for oppbyggingen av Evenes til å stasjonere de nye flyene. Jeg begrunner min påstand at det var altfor liten tid mellom fremleggelsen av Forsvarssjefen sin fremleggelse av sitt råd og til beslutningen ble tatt på Stortinget. Ergo beslutningen ble tatt på feil grunnlag.

Personellet som jobber på Andøya Flystasjon, Andøya samfunnet, Forsvaret og det norske folk forventer at du som Forsvarsminister tar informasjonen du får fra dine planleggere på alvor, og informere Stortinget om de eventuelle utfordringer som blir bragt fram til deg. Vis deg tilliten verdig.Det vi alle er interessert i er å få best og mest mulig forsvar for hver krone.