Som tidligere varaordfører for Høyre i Hadsel og innbygger i 27 år, følger jeg med stor interesse med på hva som skjer i min tidligere hjemkommune. Som tidligere politiker er jeg opptatt av at de som sitter i posisjon har et nært og åpent forhold til media.  Media har jo blant annet en rolle som voktere på vegne av kommunens innbyggere.

Les også: Om å svare journalistene

Spørsmål fra lokalavisene som stilles på vegne av innbyggerne og derfor har interesse, bør besvares i møte med journalistene. Derfor stusser jeg når ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel  i avis etter avis blir referert på utsagn og kommentarer og at disse er fremkommet enten via e-post eller sms. Dette gjelder særlig i saker som kan oppfattes som vanskelige, men det er ofte disse som krever god kommunikasjon mellom ordfører og media.

I utgangspunktet kan e-post og sms være en effektiv og lettvint form for kommunikasjon, men det er vel ikke ved bruk av e-post og sms den gode kommunikasjonen mellom ordfører og en kritisk journalist skal foregå?  I Hadsel synes jeg nå å se et mønster som ikke er av det gode. Der ordføreren får stilt spørsmål som kan oppleves ubehagelige, ja der refererer avisen at ordførerens svar enten er gitt via e-post ellers sms.  En slik form for kommunikasjon fratar jo journalistene muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål eller utfordre ordføreren på hva hun egentlig mener.

Et eksempel på dette er når hun svarer, via e-post i Vesteraalens Avis 17. September på kritikken rundt kaoset i Hurtigrutens Hus. Da henviser hun til at styret burde sjekket habiliteten til styret. Deretter viser hun til at hun har fått flere henvendelser rundt dette. Hvilke henvendelser har ordføreren mottatt og fra hvem?  Hva gikk henvendelsene ut på? Hvor dokumenterer hun det hun hevder?  Disse spørsmålene kunne journalistene i et møte med ordføreren ha stilt og fått svar på der og da.

Nå henger det igjen et inntrykk av at det har skjedd noe som er alvorlig. Ordfører er det en kriminell handling som har skjedd ordfører eller hva er dette?  Dette skjer i samme svar og kontekst der ordføreren viser til at det er styret i Hurtigrutens Hus som er ansvarlig for det som er skjedd. Deretter viser hun til at alle er pliktige til å følge spillereglene og at saken ikke er egnet til politisk markering. Jeg oppfatter henne dit hen at dette er en dårlig skjult kritikk av Arne Ivar Mikalsen som har bedt seg fritatt fra styrevervet i Hurtigrutens Hus. Hva er galt i det Arne Ivar Mikalsens har gjort?  Eller var det andre kritikken var rettet mot? Her må det komme noen svar.

Spørsmålene jeg har stilt ovenfor burde ha blitt stilt og fulgt opp av lokalavisene som har et samfunnsoppdrag på vegne av innbyggerne i Hadsel.

Man kan jo spørre seg om ordføreren i det hele tatt våger å stille til intervju når det gjelder vanskelige saker som er av stor interesse for innbyggerne å få svar på. Som nevnt, journalistene må få mulighet til å stille ordføreren oppfølgende og utdypende spørsmål. Det kan selvsagt oppfattes som ubehagelig for ordføreren.

Har jo lagt merke til at ordføreren lar seg intervjue når det gjelder "gladsaker", som for eksempel når hun stilte opp og underviste i lokaldemokrati for 7. klassinger.

Dersom det er slik at lokalavisene lar ordføreren tillate seg å være selektiv tilgjengelig for dem uten å reagere, ja da er det noe som er galt.  Er det god journalistikk? Media skal være på en politiker i en ordførerrolle.

En ordfører bør være raus og tillitskapende. Da kreves en åpen og god dialog med lokalavisene som er informasjonskilden til kommunens innbyggere.

Så til journalistene i våre lokalaviser - stå på og sørg for å få ordføreren i muntlig dialog!