Det har blitt dyrere å leve. Britene snakker om «cost-of-living-crisis». Dyrtid kaller vi det her til lands. Og med dyrtid har det også blitt dyrere å være fattig.

SV har gjennom forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fått gjennomslag for å øke sosialhjelpssatsene med 10 %. Det er et målretta tiltak for å bekjempe fattigdom og ulikhet i samfunnet. Det viser at det betyr noe hvem som styrer landet.

Økonomisk sosialhjelp skal være det økonomiske sikkerhetsnettet i velferdssamfunnet Norge. Det er ment å være en midlertidig løsning som skal sikre at alle har nok til å leve – uansett hva som skulle skje i livet. Allikevel er det en realitet for mange mennesker at de er avhengige av sosialhjelp over lang tid for å ha nok penger.

Selv om sosialhjelpa nå øker, er vi fremdeles ikke i mål. Fra 1. juli vil livsoppholdssatsen for en enslig sosialhjelpsmottaker bli på 7.550 kroner per måned. Det skal gå til å kjøpe mat og andre dagligvarer, betale for telefonabonnement, internett, TV, avis, klær og fritidsaktiviteter. Regn litt på det – ville du fått økonomien til å gå rundt?

Løsningen på problemet er enkel – kommunene kan vedta egne sosialhjelpssatser. Det har Andøy SV vedtatt at vi skal jobbe for å få til i Andøy kommune. Vi mener at ved å øke sosialhjelpssatsene i kommunen, vil vi bidra med å utjevne sosiale forskjeller som igjen vil bidra til bo- og blilyst i kommunen. For de som har minst er også en del av kommunen.

Det betyr noe hvem som styrer – også i kommunen.