-Det er eierkommunene som har initiert prosessen rundt Vesterålskraft