«Folkevalgte må ivareta regionalt samarbeid for sårbare barn»