Turismen kan skade miljøet ved å bidra til forsøpling, forurensing, og overforbruk av vår natur. Turisme kan sette uopprettelige “fotavtrykk” i naturen.

Noen former for turisme utnytter lokale arrangører ved å gjøre dem til miljøsyndere, f.eks ved å bruke firhjuling i vår fauna.

I Trollfjorden har flere turist operatører matet ørnen, slik at turister skal få sine foto på Instagram. Det har gjort ørnen avhengig av at menneskene, som mater dem. Derfor døde flere av sult under corona-pandemien, da det var mindre turisme i Trollfjorden.

Når turismen invaderer vår natur med bobiler, campingvogner og har såkalt free-camp langs veiene er det blitt et forsøplings problem.

De camper på våre hellige plasser, kirkegårder, ved bautaer, ved småbåthavner, ja til og med i innkjørsel hos folk.

Nå er Lofoten oppbrukt, hordene kommer til Vesterålen…

I vår enfoldighet, tror vi at turister legger igjen mye penger hos det lokale næringsliv.

Det gjør de ikke!!!

Lokale politikere har lite om bærekraftig turisme, i deres valgprogram.

Det gjelder alle Vesterålskommunene.

Bærekraftig turisme;

  1. Varsomhet med naturen i sjøen og på land.

  2. Ta vare på eget søppel, og kloakk.

  3. Handle lokalt.

  4. Fredelig ferdsel langs veiene.

  5. Respekt for naturen, i fjellet og på sjøen.

  6. Respekt for dyrelivet, hekkesesongen, hval-turisme, og mating av ville dyr.

  7. Ingen free-camp på utkjørsel, og respektere forbudsskilt.

  8. Parkering på anviste plasser, som er godkjent av kommunene i Vesterålen.

  9. Ferdsel i fjell og på havet, bør guides av lokale kjentfolk. Her er det jobb til unge som kan informere turister om historie, kultur og ikke mist våre tradisjoner.

  10. Vesteråls-kommunene må ta mer aktivt ansvar for bærekraftig turisme.