En telling NRK har gjort viser at kun 33% av alle toppkandidater ved årets valg er kvinner, i tillegg er det de mannlige listekandidatene som får flest personstemmer, ifølge Institutt for samfunnsforskning. På toppen av dette viser tall fra SSB at kun 42% av alle som stiller til valg i år er kvinner, dette er en nedgang fra 2019. Når de fleste personstemmene også går til menn og menn dermed kommer høyere opp på lista, på bekostning av kvinner, blir summen av regnestykket problematisk.

Et kommunestyre og et fylkesting må være sammensatt av en gruppe som i sum er representativ for den befolkningen det skal representere. Kvinner utgjør halvparten av befolkningen og burde også utgjøre halvparten av de som skal representere oss i kommunestyrer og fylkesting! Mangfold er ikke noe man driver med for å se bra ut, man driver med det for å sikre mangfold i syn på saker og ting.

Dessverre er det slik at kvinner, i større grad enn menn, velger bort livet som folkevalgt på bakgrunn av for eksempel familielivet. I Hadsel har kvinnelige ordførere gått foran og sørget for at det er mulig å kombinere familielivet med et verv som kommunestyrerepresentant. Blant annet ved at kommunestyremøtene er lagt til dagtid og avsluttes kl 16. Dette skaper forutsigbarhet for hele kommunestyret og det sikrer småbarnsforeldre muligheten til å hente i barnehage og på SFO. Slike grep oppfordrer jeg også andre kommuner til å ta. Vi må bli flinkere til å tilrettelegge, slik at flere har mulighet til å delta.

Det er avgjørende å få kvinnerepresentasjon opp både fordi kvinner og menn har med ulik kompetanse inn i vervet som folkevalgt, men også fordi det er en sikkerhet for å få med flest mulig perspektiver før vedtak.

Jeg ønsker derfor å komme med en oppfordring til alle som skal stemme ved årets valg; gi en – eller flere kvinner din personstemme – det gir god kjønnsfordeling og betyr et sterkere demokrati.