Rødt har gjennom henvendelser fra foreldre og ansatte et klart bilde av at det er vanskelig å opprettholde normal drift i flere kommunale barnehager. Slik vi forstår det, gjelder det både å skaffe kvalifiserte fagpersoner til faste stillinger og ikke minst å dekke nødvendig vikarbehovet. Vi kjenner til at barnehager må melde til foreldre samme morgen som familier gjør seg klar til å levere i barnehager, at de bes om holde barn hjemme eller finne andre løsninger enn barnehagen samme dag. Situasjonen fører også til dager der foreldre er blitt oppfordra fra barnehagen om å hente barna tidligere enn avtalt. Forholdene skyldes mangel på personale. Det er lett å skjønne at dette er fortvilt både for foreldre og ansatte. Marginalt med personell og mye vikarbruk fører desto til mer slitasje på gjenværende ansatte.

Vi kjenner til at det har vært jobba med problemstillingene tidligere fra kommuneledelsen. Nå ser det ut til at ytterligere tiltak må settes i verk. Rødt vil følge dette opp å be om å få en gjennomgang av situasjonen til politikere og hvilke tiltak som kan og må gjøres på kort og lengre sikt.

Rødt ber kommuneledelsen komme ut med synspunkter på situasjonen raskt. Vi vil også be om at dette blir tema i kommunens driftsutvalg