- Det er sterkt beklagelig at Hadsel, som visstnok eneste kommune i Vesterålen, ikke har en slik plan

foto