Onsdag1/6 begynte den innvendige rivingen av Rødskolen tross stort lokalt og regionalt engasjement for å bevare Harald Peterssens unike veggmaleri, og det originale 60-talls interiøret som det neppe finnes mange igjen av i Norge på grunn av rivingskåte politikere.Det er i denne saken synd at politikerne i Hadfsel kommune ikke har innsett sin egen inkompetanse og begrensning når det gjelder å bevare Rødskolen.

Politikerne burde søkt faglig hjelp hos dyktige markedsførere som helt klart ville ha fortalt politikerne at bevaring av Rødskolen ville hatt en en betraktelig markedsføringsmessig merverdi overfor turister, men også for Hadsel klommune som helhet enn det å rive skolen.

Den kortsiktigheten Hadsel kommunestyre her har vist er faktisk en negativ reklame for Hadsel kommune og vil henge med som en skamplett ved Hadsel kommunestyrets representanter i all ders levetid. Fylkesrådet i Nordland har heller ikke vist noen utpreget faglig dyktighet og ønske å besiktige Rødskolen for  ved selvsyn å gjøre en mer seriøs vurdering av Rødskolens arkitektoniske og kulturelle verdier.

Man har heller ikke  gått inn for en midlertidig fredning for mer grundig og seriøst å behandle alle de innspill som er kommet om bevaring av Rødskolen, .At man  ikke har vjurdert bruk av Rødskolen til kulturelle aktiviteter tyder jo på at fantasien og ønsket om tenke ut alternativ bruk av Rødskolen som markedsmessig kunne ha blitt en stor merverdi for Hadsel kommune og regionen har vært mangelfull hosolikerne og fylkesrådet.Sånn kulturvandalisme vil  vi nok se mer av i Norge når politikerne ikke ønsker å se verdien av kulturminner i et 100 års perspektiv .

Thor Krefting Nissen, Oslo