Middagslevering til gamle og syke i Hadsel kommune.

Rett før påske fikk de gamle ogsyke en svært dårlig nyhet fra Hadsel kommune. Ordningen med daglig ombringingav varm mat opphører, og disse må nå varme opp mat i egen mikrobølgeovn. Matenskal bli levert to ganger i uka, slik at et av måltidene rekker å bli firedager gammelt. I tillegg blir prisen sannsynligvis hevet med ca. 75 kroner iuka. Med andre ord: Mye dårligere tjeneste og et produkt til ca. 20 % øktpris. Uhørt!

For mange av klientene er detvarme måltidet et svært viktig daglig lyspunkt. Og selvsagt er det viktig at maten er best mulig.  I tillegg blir det eneste felles måltidetfjernet, og hver enkelt må varme sin middag på eget rom. Å møtes i fellesskaptil middag har vært et lyspunkt. Blir også dette borte?

Som pårørende er vi sjokkerte ogfinner oss ikke i det som står i det tilsendte brevet, som er skrevet i kaldeordelag.  Det blir avsluttet med at desom vil si opp ordningen må gjøre dette snarest. Som om det finnes noealternativ for de fleste? Klarer de å lage mat selv? Skal de pårørende kanskjelage maten og bringe den? Eller kanskje vi skal hente de gamle hjem til middaghver dag? Hva med de som ikke har noen pårørende?

I mange år ble det levert godmiddag fra kjøkkenet på Ekren. Da nedlegging av kjøkkenet der ble vedtatt, vardet mange som advarte sterkt mot dette. De mente at kvaliteten ikke kunne bliden samme i årene etterpå.  Å privatiseredisse tjenestene kunne føre til dårligere kvalitet, sa de. Hva skjedde?Kvaliteten på maten ble mye dårligere. Og mange klager er sendt inn. Maten somleveres fra sykehuset er dessverre ofte av lav kvalitet. Og nå blir det endaverre.

Derfor:

Ville ordføreren ha funnet seg iå spise mat fra mikrobølgeovn hver dag?

Er det som skjer med maten til degamle og syke noe Hadsel kommune kan være bekjent av? Vil ordføreren gjøre noefor å hindre detteEr dette god helse- og sosialpolitikk? (ordførerens parti snakker ofte og varmtom de gamle)

Bør ikke ordføreren ta seg en turog møte blant andre beboerne på Riarhaugen for å høre deres syn på saken?Vil ordføreren anbefale oss å bli gamle i Hadsel?

For hvem er Hadsel kommune «ethav av muligheter»?