Vi opplever i løpet av noen måneder på vinteren at havet utenfor kysten vår blir omgjort til et myldrende gyteområde for torsk, som ingen i verden har sett maken til. En opplevelse der naturen gir oss mat og klekker små egg, som både du og jeg kan bruke som et verdifullt måltid om noen år.

Dessverre så opplever vi også at havet brukes som søppelplass for en hel verden inkludert oss. I løpet av denne vinteren er vi igjen blitt påminnet om giften og søppelet som blir tatt opp i næringskjeden på en brutal måte. Hval og torsk er fanget med magen full av bl.a. plast. Nedbrytningstiden på mye av søppelet er flere hundre år. Vi som bor på kloden forgifter vårt eget matfat og det skjer raskt. Dette må vi stoppe – vi har ingen tid å miste.

Som en av de største fiskerikommunene I Norge vil vi sette fokus på denne globale forgiftningen. Herunder ta ansvar for en bærekraftig forvaltning av havet. Hvis et slikt bidrag skal ha effekt må alle bidra. I den sammenheng utfordrer vi våre politikere i regjering og på stortinget om å ta grep straks. Vi kan ikke sitte å se på at hele verdens matfat blir forgiftet. Det er vårt ansvar å forvalte det som kommer fra naturen.

Vi vil

  • Lovforby bruk av miljøfiendtlig plast, mikroplast, utslipp av kjemikalier osv.

  • Innføre sporbarhet og returordninger på flere produkter.

  • Innføre strengere krav til sporbar leveranse av søppel til godkjent mottak.

  • Innføre strenge reaksjonsformer ved overtredelser.

Øksnes kommunestyre utfordrer gjennom dette opprop ditt fylke, din kommune, din organisasjon osv til å tilslutte seg innholdet og be storting og regjering innføre forbud og ordninger, som snarest stopper forgiftningen av maten vår!