Dere (sittende regjering) foreslo for Stortinget å legge ned den best plasserte og strategisk viktigste basen Norge og NATO har for nordområdene, Andøya flystasjon.

Det reelle MPA fagmiljøet, og flere andre fagmiljøer, fraråder dette på det sterkeste, og jeg vil her belyse noen av årsakene.

Jeg har snart 30 års erfaring med skarpe flyoperasjoner, og mitt spesialfelt er Russiske ubåter.

Grunnet den nylige økningen i aktiviteten til de Russiske ubåtene, ønsker UK og USA et mye tettere samarbeid i nordområdene. Andøya flystasjon er en helt vital brikke for å få til dette viktige samarbeidet. Den andre vitale brikken er selvsagt en felles plattform, det store nye våpenbærende maritime overvåkingsflyet P-8 Poseidon.

Når Høyre og Frp la frem siste forsvarets Langtidsplan (LTP), ble ikke forsvarssjefens anbefaling rundt MPA fulgt. FSJ sa aldri noe om å flytte store våpenbærende fly til Evenes når han la frem sitt fagmilitære råd (FMR). Derfor blir det ikke riktig å si det var FSJ sitt råd som ble fulgt i denne saken.

Evenes flystasjon er ikke et egnet sted for MPA.

MPA operasjoner krever mye svært kostbar infrastruktur, og stort sett alt må bygges nytt på Evenes til MPA. Andøya flystasjon har slik spesialtilpasset infrastruktur, er fullt operativt, og driftes på en meget effektiv måte.

Våpenopplasting på MPA krever lang avstand fra alt av infrastruktur, aktive taksebaner og rullebane. Dette grunnet meget strenge krav til sikkerheten for slike typer våpen MPA har/skal ha.

Slike områder er ikke tilgjengelig på Evenes, grunnet mye kupert terreng og alt for lite tilgjengelige flate områder. Det har blitt nevnt å bygge et område på 16.000 m2, noe som på langt nær er stort nok.

Områder til våpenopplasting har vi mange av på Andøya flystasjon, for alle slags typer fly. Disse områdene er plassert slik at både sivile og militære fly kan operere samtidig som det pågår våpen oppheng.

Videre så krever avanserte militære flyoperasjoner enorme omkringliggende flate områder. Evenes ligger inn i landet, med mye fjell på alle kanter. Dette legger meget store negative operative begrensninger på slike flyoperasjoner.

Andøya flystasjon er skreddersydd for både MPA og jagerfly operasjoner, og er med sin plassering helt ut i havgapet perfekt egnet til avanserte militære flyoperasjoner. Det er blant annet fullt mulig å få til landing i bokstavelig talt null sikt, noe som aldri vil være mulig å få til på Evenes grunnet omkringliggende fjell.

Luftvernmiljøet sier Andøya flystasjon er lettere å forsvare med luftvern kontra Evenes, og mobilt luftvern er enkelt og raskt å sette opp. Andøya er det eneste stedet i Norge de øver skarp luftvernskyting årlig. Nytt langtrekkende luftvern vil også være mobilt.

Derfor er det vår plikt å informere om at flyttingen av MPA til Evenes er basert på feil grunnlag. En flytting vil kraftig svekke NATO sin mulighet til å ha kontroll over de viktige nordområdene.

Andøya flystasjon er med sin unike plassering Norge og NATO's strategisk viktigste base for nordområdene.

Det sies også at Andøya flystasjon er den mest kosteffektive MPA basen i NATO, og den leverer i tillegg Norges viktigste bidrag til NATO.

Den nylige økningen i Russisk ubåt aktivitet taler for en videre militær drift av Andøya flystasjon. Dette vil sørge for tilstrekkelig infrastruktur og nok plass for et tettere Norsk og alliert samarbeide om overvåking av nordområdene.