Etter at Frp inntok regjeringskontorene for snart fire år siden, har kommunene sett seg nødt til å øke inntektene fra eiendomsskatt med nærmere 40 prosent. Selv med rekordstor bruk av oljepenger, har ikke regjeringen evnet å styrke kommuneøkonomien tilstrekkelig.

Arbeiderpartiet har de siste årene prioritert mer penger til barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg enn Frp. Dette har vi klart fordi vi ikke har delt ut store skattekutt til de som har aller mest fra før.

I fjor gikk kommunene med overskudd. Det er bra. Men det skyldes forhold kommunene ikke rår over selv, nemlig ekstra store skatteinntekter på grunn av tekniske tilpasninger. Vi skal ikke lenger tilbake enn 2014 for å finne et år da inntektene sviktet i kommunene. Fjorårets ekstra penger er engangsinntekter. Frp står for en fullstendig uansvarlig økonomisk politikk når de krever at engangspenger skal brukes til å redusere varige inntekter. Ingen enkeltperson ville lagt seg til et luksusforbruk bare fordi man fikk igjen noen kroner på skatten. Med denne type forslag er Frp er god kandidat til TV3-programmet Luksusfellen.

Til høsten trenger landet en ny regjering som prioriterer de store oppgavene innenfor skole og eldreomsorg framfor skattekutt til de som har mest fra før.