«Rundheia og Lamarkbakken - Bekymring tilknyttet kartlegging»