– Norges Kystfiskarlag krever umiddelbar stopp i bruk av kjemikalier mot lakselus

foto