Bakgrunn: Krever svar fra ordfører

Aller først vil jeg kommentere at ordfører forholder seg til det kommunestyret har vedtatt. Så vil jeg personlig understreke at jeg har vært optimist i mange år i forhold til elevtallutviklingen vi har i Øksnes og håpa at vi skulle greie å føde flere barn eller at vi fikk flere tilflyttere som gjør at vi øker antall unger. Jeg mener personlig at nærskolen er viktig for et lokalsamfunn. Så har vi en realitet der elevtallene har gått ned jevnt og trutt siden jeg flyttet til kommunen. Jeg mener å huske at da vi flyttet til Øksnes i 2006 var det ca 150 elever i Alsvåg og ca 120 elever på Sommarøya.

I dag er det ca 140 i Alsvåg og 40-50 elever på Sommarøya (i farta må jeg ta tall på husk, så du får unnskylde meg om jeg referer noe feil her). Så har jeg, som nevnt ovenfor, vært optimistisk på vegne av Øksnes, at vi skulle klare å snu statistikkens fakta, eller kunnskap om du vil – som sa oss at elevtallene ville synke. I tillegg har vi en regjering som ikke overfører tilstrekkelig til kommunene for å drifte våre tjenester. Resultatet av dette slo inn over oss da vi fikk presentert økonomiplanen for 2018-2021 vår 2017.

Om du ønsker noe mer inngående ang politiske prosesser etc, må du rette din henvendelse til lederne av de ulike politiske partiene. Igjen ordfører må forholde seg til kommunestyrevedtak.

Så til etterlysning av manglende svar på et tidligere avisinnlegg. Ordfører svarer alltid ut brev som kommer til ordfører. Når ordfører får en henvendelse fra media om jeg ønsker tilsvar på det som kommer, må jeg vurdere der og da om jeg har kapasitet til det. Jeg vil anbefale deg å sende brev til ordfører, om du ønsker svar fra ordfører.