31. august 1998

Statsminister Kjell Magne Bondevik blir sykmeldt på grunn av en depressiv reaksjon. -Jeg var klar til å gå av som statsminister, så langt nede var jeg, men legen min rådet meg til å søke hjelp først, sa Bondevik.

3.januar 2020

– Det er aldri svakhet å be om hjelp, sa Maud Angelica Behn, i sin tale i begravelsen til pappa Ari Behn.

09.juni 2023

– Målene våre er klare. Flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og god hjelp skal være lett tilgjengelig der det trengs, når det trengs, sa helseminister Ingvild Kjerkol om regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse.

Kjerkol fortsetter: – Hjelpen må være god og i nærheten når den trengs. Vi skal hindre nedbygging av sengeplasser og sikre at døgnkapasitet i psykisk helsevern er på et nivå som møter behovet for å ivareta barn, unge og voksne med alvorlig psykisk lidelse som trenger døgnbehandling.

Det har i årevis vært fokus på at hvis vi kjenner på vonde følelser skal vi søke hjelp. Selv den sterkeste av oss alle greier ikke å leve med egne monstre, og kan måtte be om hjelp en dag. Men hvor er denne hjelpen?

Skal man følge arbeidsgruppen som foreslår nedleggelse i Vesterålen, skal de psykisk syke reise til Bodø ved innleggelse. For mange med psykisk sykdom er en psykiatrisk sengeplass det eneste stedet de kan få den nødvendige akuttbehandlingen og oppfølgingen de trenger.

Nedlegging av psykiatriske sengeplasser sender et signal om at psykiske lidelser ikke er like alvorlige som fysiske lidelser. Psykiske lidelser kan være akutte og livstruende, og kan ramme alle. Eldre, ungdom, småbarnsforeldre, deg eller meg.

Psykisk sykdom er krevende, og trenger tett og faglig oppfølging. Å bli rammet selv av psykisk sykdom, eller oppleve nære som blir psykisk syk er svært krevende. Psykisk sykdom rammer ikke bare den som er syk, det rammer alle de som står nær.

Å medisinere seg ut av psykisk sykdom er heller ikke enkelt. I psykiatrien er nettverket en del av medisinen. Samarbeid med pårørende vil hjelpe pasientene tilbake til hverdagen. Kunnskap og nærhet til lokalsamfunnet og kjennskap til geografi og hvordan det jobbes ute i kommunene om hvilke muligheter som finnes, er også en viktig faktor i behandlingen av psykisk syke.

Men helse Nord skal spare penger. Og overforbruket blir i stor grad forklart med vikarbruk og rekrutteringskrise. Men nedlegging av psykiatriske sengeplasser på DPS, vil utfordre de eksisterende tjenestene og føre til overbelastning av andre deler av helsevesenet, som for eksempel akuttmottak eller medisinske enheter, som allerede er overbelastet. Dette kan igjen føre til lengre ventetider og redusert kvalitet på behandlingen for alle pasienter, både med psykiske og fysiske lidelser.

Vi må se på helhetsbildet. Å flytte sengeplasser fra en plass til en annen, løser faktisk ikke problemet. Det blir ikke mindre psykisk sykdom av det, og det følger faktisk ikke fysisk personell med i sengene som flyttes. Det er ikke Vesterålens ansvar å løse Bodø sine rekrutteringsutfordringer. I Vesterålen har vi et velfungerende tilbud med 20 ansatte inkludert overlege og psykolog. Dette er 20 ansatte som bor her, og er etablert her. Flere med familie og barn, og som etter all sannsynlighet ikke ønsker å flytte med sengene til Bodø.

«Be om hjelp», sa de.

Av Trude Iversen- kommunestyrerepresentant og nestleder i helseutvalget.

Hadsel Høyre.