Vi i Norge lever lenger, det er veldig bra. Samtidig blir vi færre i yrkesaktiv alder. Vi har for første gang over én million alderspensjonister. Det stiller store krav til vår felles helsetjeneste, men de kravene skal vi klare å oppfylle. Derfor vil Arbeiderpartiet ta grep for å sikre best mulig helsetilbud i hele landet og at vi har nok fagfolk til å gi god omsorg.

Sykehusene har blitt kritisert for å fokusere for mye på økonomi, effektivitet og produktivitet. Det er ikke slik vi i Arbeiderpartiet vil at det skal være. Vi ser det blant pasienter, pårørende og hos de ansatte i sykehusene. Sykehusene skal ha en sunn økonomi, men det kan ikke være slik at de først og fremst teller penger og ikke teller hvor mange mennesker de kan hjelpe. Fremover skal Arbeiderpartiet gi mer penger til sykehusene for å sikre et best mulig tjenestetilbud. Ventetidene har økt jevnt og trutt siden 2017, både innen somatikken og i psykisk helsevern. Derfor lanserer vi store grep for å redusere sykehuskøene.

De siste 15 årene har det fungert slik at sykehusene kun får penger for 80 % av de nye oppgavene de gjør. Resten må de selv finne gjennom effektivisering. Fra 2025 blir det stopp på denne systematiske underfinansieringen av sykehusene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet setter en stopp for et effektiviseringskutt som har ligget over sykehusene i lang tid! Vi kan ikke basere oss på å løpe fortere, eller jobbe raskere. Vi må jobbe smartere, men da trenger sykehusene mer rom til å finne ut hvordan. Denne endringen alene vil kunne utgjøre om lag 500 millioner kroner i året.

Moderne sykehus trenger moderne bygg. I dag finansieres sykehusbygg ved at sykehusene må spare opp 30 % av byggekostnaden før de kan gå i gang med å bygge.  Det gjør at sykehus som trenger nye bygg må gå med overskudd i mange år for å få råd til å bygge nye bygg som gjør at de kan drive mer effektivt og gi bedre behandling. Vi tar nå ned det kravet. Det gjør at det kan bygges raskere og større. Tar vi Mjøssykehuset som eksempel vil det gjøre at de slipper å spare opp omtrent 800 millioner korner før de kan komme i gang med prosjektet.

Solberg-regjeringen økte i 2018 rentene på lånene til sykehusene. Det gjør at mer av pengene som skulle gått til pasientbehandling går til å betale renter til staten. Arbeiderpartiet og Senterpartiet setter nå ned rentene slik at mer penger skal gå til pasientene. Dette vil spare sykehusene for flere milliarder som heller kan gå til behandling og drift.

Den nye sykehuspolitikken er ett retningsskifte og ett taktskifte. Disse endringene alene vil gi sykehusene milliarder mer å bruke på pasientene i årene fremover. Vi ruster nå sykehusene for fremtiden.