Da kunne kommunen spare litt penger, eller? Nei, vi er vel alle enig om at det ikke er riktig vei å gå, men hvorfor fortsetter vi med redusert stilling innenfor helse?

Hadsel kommune har 300 stillinger innenfor helse og omsorg, men 400 ansatte. Det betyr at det er svært mange som jobber i reduserte stillinger. I en tid hvor mange opplever at utgiftene øker på både matpriser, strømpriser, og låneutgifter kan dessverre redusert stillingsprosent betyr mye for privatøkonomien. Når man går til banken for å søke om lån vil 100% fast stilling gi flere muligheter enn hvis man jobber i en 70% stilling.

Samtidig som det vil være en stor fordel for privatøkonomien om alle ansatte hadde 100 prosent stilling, vil det bety mye for arbeidsmiljø, kvaliteten på arbeidet, oppgavefordeling og mindre belastning på de ansatte som allerede strekker seg langt for å få vaktene til å gå rundt. I løpet av 2022 lyste kommunen ut blant annet: 11 x 16,9 % stilling på Stokmarknes sykehjem, og 8 x 20 % stilling på Ekren HDO. Dette er stillingsprosenter som ikke gir faglig kontinuitet, og heller ikke et levebrød for noen.

Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS) mener at grunnbemanningen må økes på flere enheter. I svært mange tilfeller er pasientene langt mer pleietrengende enn tidligere (vi lever lengre, og får medisinsk hjelp til å klare oss, uansett helseplager). Det er ingen langvarig gevinst for kommunen å ha færrest mulig på jobb ved de ulike enheter. Det argumenteres ofte med at slik må det være for å få turnus-tekniske til å bli riktig, løsningen er å endre turnusen, ikke å slite ut ansatte.

MOS tror også det er viktig å ansette flere personer i støttefunksjoner. Sekretær og annet støttepersonell er blitt borte i tidligere omorganiseringer. Administrative oppgaver som sekretær tidligere utførte ligger nå på bordet hos leder, eller andre. La heller leder gjøre det ledere skal, lede. Vi tror alt for mange sykepleiere står alene med for mange oppgaver, og at flere ansatte i arbeid, kunne bidra til at sykepleier kunne fokusere på faget sitt, i stedet for å springe mellom oppgaver som også andre ansatte kunne gjort.

MOS mener at å øke grunnbemanningen på enhetene, og gi ansatte større stillingsprosent, vil være med på å utvikle gode arbeidsforhold hvor folk trives. Ansatte må føle seg respektert og rettferdig behandlet, og ansettes i en stillingsprosent de kan leve med.