Jeg er skuffet over ordfører Siv Aasvik som i valgkampen stod i gymsalen på Sandnes skole og lovet høgt og troverdig – og jeg er ikke det eneste vitne til det- «velg MEG og skolen skal bestå».

Jeg er skuffet over politikere som skriver en samarbeidsavtale som de bryter når det gagner dem, og vi som trodde på dem og ga dem tillit kjenner oss lurt.

Jeg er skuffet over en rådmann som ikke er kompetent nok til sin rolle som rådmann, men som likevel legger så sterke føringer for kommunen vår at en skulle tro at han var politiker.

Jeg har lenge ønsket å skrive. Skrive til ordfører, varaordfører, vara til vara og vara til vara til vara Men hva er vitsen med å prate til en vegg? Styremaktens taushet overfor innbyggerne på Langøya er skremmende og farlig for demokratiets fremtid.

Dessuten er det nedverdigende å tigge, spesielt å tigge om noe en har rett og krav på i et demokratisk samfunn.

Så jeg velger en annen retning. Jeg strekker meg til dem som er verdt mine ord og som vil høre: nemlig ALLE foreldre og ALLE lærere og ALLE innbyggerne på Langøya. Dere er fantastiske! Jeg har ikke sett maken til engasjement. Viljen til å stå på og bruke all sin fritid på en sak som angår oss alle, som berører våre barn.

Vi har rett til å velge vår vei fordi til syvende og sist er ikke det demokrati det dreier seg om? Demokrati, en styreform hvor folket har vesentlig innflytelse på hva slags beslutninger som fattes? Stå på! Stå samlet og gi ikke opp! Vi er langt mange flere enn de som tror de har makt. Vi kommer til å lykkes fordi vi gjør dette for våre barn –vår framtid! -ikke for en notis i CV'en eller som et springbrett til en «bedre jobb eller høyere stilling».

Dette gjelder ikke bare 10 min med buss. Dette gjelder ikke bare 8. og 9. klasse. Dette omhandler oss som likeverdige innbyggere, mennesker. Vi er ikke mindre verdt, vi er ikke en salderingspost.

Vi er mange. Vi har samhold. Vi har tro på vår sak og på hverandre. Og vi gir oss ikke.

Innlegget er oversendt rådmann Ola Morten Teigen og ordfører Siv Dagny Aasvik for tilsvar. Ingen av dem ønsket å svare på leserinnlegget.