Vi liker ikke å snakke om det. 13-14-åringer som rekrutteres til å pushe dop på skolebussen. Vold i nære relasjoner som får utvikle seg for lenge. Og seksuelle overgrep som bestilles over nett.

Men dette er del av kriminalitetsbildet i Nordland. Vi er heller ikke uberørt av det som skjer i verden rundt oss. Svenske kriminelle som ser etter nye markeder i Norge – og Nordland. Ulovlig fiske og eksport. Og en økt trussel mot militære objekter som vi har mange av i fylket.

Det nye, endrede og mer alvorlige kriminalitetsbildet var bakgrunnen for at Høyre i regjering gjennomførte en reform av Politiet med mer spesialiserte kapasiteter til å bekjempe denne kriminaliteten. Det ble fulgt opp med store ressurser: 60 flere politifolk i Nordland fra 2016 og frem til 2022, økte budsjetter, nye kjøretøy og utstyr. Mye gikk i riktig retning selv om vi aldri vil komme helt i mål.

Dagens regjering nedprioriterer politidistriktene, og det går særlig hardt ut over Nordland. Flere titalls stillinger må vurderes nedlagt. Det er en ufattelig feilprioritering når vi ser det alvorlige kriminalitetsbildet vi står overfor. Men det skyldes at regjeringens prioritering for Politiet i Nordland er et helt annet sted.

Nå skal det opprettes et passkontor i Meløy. Forstå det den som kan. Samtidig som politiet må kutte i forebyggende arbeid mot den stadig økende ungdomskriminaliteten i både Meløy og mange andre steder. Det må være bedre at folk i Meløy får seg nytt pass i Fauske eller Bodø eller når passbussen er innom.

Og i en situasjon hvor regjeringen legger opp til langt færre politifolk å disponere i Nordland Politidistrikt, har justisminister Mehl likevel fra sitt departementskontor i Oslo bestemt at det skal sitte fem polititjenestemenn på et kontor i Steigen. Dette er sløsing med og detaljstyring av dyrebare politiressurser i Nordland. Høyres alternativ er tydelig: Politidistriktet disponerer selv best ressursene for å ivareta tryggheten både i Steigen og resten av Nordland.

Jeg er bekymret over det mer alvorlige kriminalitetsbildet vi møter, og kanskje særlig at det er så mange barn og ungdom som dras inn i virksomheten. Regjeringens svar på disse utfordringene er dessverre enda mer bekymringsfullt.