Overraskelsen var stor da Høyre, Venstre og MOS sendte ut pressemelding om at de skal styre Hadsel de neste fire årene. Budskapet er at de skal skape et økonomisk handlingsrom og sterkere politisk styring. Hva betyr det? Hvilken retning gir et blå-grått flertall bestående av ei overvekt av godt voksne menn fra Hadseløya, Hadsel? For den politiske avstanden mellom partiene er betydelig. Venstre mener vi må bygge tillit, Høyre og MOS skal ha mer «politisk styring». Venstre vil utrede og flytte Søndre barnehage ned i Lille Børøya barnehage for så å ombygge Søndre barnehage til nytt sykehjem, MOS vil utrede og plassere nytt sykehjem på Ekren. Høyre skal skrote en uferdig arealplan som de selv har stemt for, og bruke millioner på å starte prosessen på nytt, MOS mener det er mistillit til Høyres kommunestyregruppe som har stemt for planen og alle involverte. Kanskje er de mest enig i hva som skal skje med Søndre barnehage – ingenting. Ifølge Robertsen blir dette samarbeidet helt ypperlig! Og kanskje er det Robertsen som får en nøkkelrolle i det nye samarbeidet for at det skal holde gjennom fire år. Sist Freiberg og Mikalsen styrte Hadsel kommune overlot de seg et akkumulert underskudd på 54 millioner og et vedlikeholdsetterslep på formålsbygg på nesten 300 millioner.

De neste fire årene vil vise om alt var bedre før. Nå skal de samme folkene som styrte Hadsel kommune for 12, 16 og 20 år siden styre på nytt igjen.

Men hvor vi ender er det foreløpig ingen som vet, forutenom at det skal skapes økonomisk handlefrihet og være mer politisk styring. Hvordan Hadsels nye ordfører og flertallsgruppe skal sikre alle barn barnehageplass og eldre sykehjemsplass er uvisst. Likeså hvordan en stiller seg til KVU Nord-Norge og omstillingsprosessen i Helse Nord. Gjennom valgkampen har det vært få konfliktflater og flere partier har presentert andre standpunkt enn hva de uker og måneder tidligere har presentert i kommunestyre. For eksempel lovte Freiberg innbyggerne på Langøya at Hadsel skulle søke om å bli frikommune for å ha «hjemme alene fest». Da saken ble behandlet i kommunestyret noen uker senere stemte Høyre nei til å søke om å delta i forsøksordningen. Det er derfor vanskelig å se hvilken retning Hadsel skal ta de neste fire årene med den påtroppende blå-gråe flertallskonstellasjonen. Mens vi venter på å se hvilke hestehandler som er gjort for å sikre seg makt og innflytelse kan jeg garantere at Senterpartiet er klar til å være et tydelig og ansvarlig opposisjonsparti som vil fortsette å stå for våre meninger og gjøre jobben uavhengig av hvor vinden blåser!