Når KrF ikke stemmer for uttalelser i Nordland fylkesting, er det iblant fordi uttalelsen er for upresis, ikke fordi vi er uenig i selve saken. Dette er tilfellet med uttalelsen knyttet til forbud mot at kommuner tar imot flyktninger fra bare en nasjonalitet. Ja, det kunne spart oss for denne debatten om vi signerte. Men Nordland KrF driver verken med symbolpolitikk eller hykleri, slik AUF i Nordlands Solveig Alida Hansen hevder. Vi ønsker å løfte opp menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret i ei tid da mye raser rundt oss. Blant annet i høringssaken regjeringen har sendt ut angående utvidelse av selvbestemt abort fra 12. til 18. uke. Og i flyktningpolitikken. For disse verdiene er robuste milepæler for oss når vi skal bygge gode samfunn for nye generasjoner.

Først av alt. Jeg applauderer engasjementet fra AUF i Nordland. Vi trenger flere som bryr seg! Men så er det altså ikke rett adressat når Nordland KrF blir skyteskiven. For vi er helt enig med Hansen i at flyktninger absolutt ikke skal sorteres ut fra nasjonalitet. Det som har skjedd i Drammen er en skamplett som er helt uforståelig og som også KrF sentralt har uttalt seg svært kritisk til. Det reflekterer det motsatte av vårt verdigrunnlag.

Det er altså slik at vårt program står fast også når vi ikke signerer uttalelser i fylkestinget. Det endrer ikke noe i vår politikk eller i vårt verdisyn. Men vi opplevde denne uttalelsen som upresis og vanskelig å forstå på annen måte, enn at politikerne skulle instruere domstolene. Ordlyden er slik: «Nordland fylkesting ber regjeringen avklare at et slikt vedtak er ulovlig iht. gjeldende lovverk og konvensjoner». Det ble derfor vanskelig for oss å stemme for. Vi er opptatt av at det skal skilles mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt og at vi ikke skal ha en politisering av domstolene. Det kan avklares om dette er ulovlig, men ikke at det er ulovlig, for å si det slik. Men om det ikke er ulovlig, så mener Nordland KrF at vi bør innføre lover som forbyr sortering på nasjonalitet.

Det er heller ikke slik at om man ikke er med og signerer en uttalelse i fylkestinget, så er man på motsatt side i debatten. Det kan være nyanser som gjør at man ikke signerer i en sak, slik som her. Kampen for menneskeverdet er for viktig til at vi skal gå løs på hverandre i media når det ikke er en reell meningsforskjell som ligger bak.

Men igjen, takk til AUF i Nordland som engasjerer seg, det er bra! Vi stiller oss tett ved siden av dere i kampen for menneskeverdet i flyktningpolitikken. Vi håper at vi også på nasjonalt nivå får en motstand mot at flyktninger sorteres på nasjonalitet, noe som er en vel etablert praksis i dag, dessverre. Vi ønsker en mer human flyktningpolitikk og mener sortering på nasjonalitet eller andre egenskaper er helt på tvers av vårt verdigrunnlag, både i kommunene, men også på statlig nivå. Her er det vel i grunn regjeringen som må feie for egen dør med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved roret.