I forkant av kommunevalget engasjerte Besteforeldrenes klimaaksjon i Vesterålen seg. Vi ville minne både kommunepolitikere og velgere om det ansvaret vi voksne har for de unges klimaframtid. For vi voksne (Stortinget) har nemlig bestemt at Norges mål er å kutte klimautslippene våre med minst 50% innen 2030. Da får vi det travelt – også i Vesterålen.

Vi delte ut løpesedler og informasjonsbrosjyrer. Vi snakka med politikere fra de forskjellige partiene og «folk flest». Vi oppfordra dem til å tenke barn og klima når de skulle stemme, og vi verva mange nye medlemmer.

De aller fleste partiene sa de var opptatt av klimaspørsmål og at de ville jobbe aktivt med klima- og miljøpolitikken i kommunen.

Dette høres lovende ut for den lokale klimapolitikken i kommende kommunestyreperiode. Det trengs, for vi er allerede seint ute, og det vil kreve både politisk mot, samarbeid og felles innsats fra oss som bor i Vesterålen.

Nå er de nye kommunestyrene på plass og Besteforeldrene i Vesterålen følger opp og følger med partienes klimaengasjement.

BKA vil bidra konstruktivt og har produsert et nyttig hefte om kommunalt klimaarbeid. Dette tar opp viktige tema som kommunen må engasjere seg i for å nå kommunale så vel som nasjonale klimamål. For de som jobber med dette i kommunen, vil mye være kjent stoff, men vedtak gjøres som kjent i kommunestyret og der er det ikke sikkert alle er like interesserte og oppdaterte. Heftet er også svært nyttig som ei sjekkliste over hvor langt kommunen er kommet i klimaarbeidet.

BKA Vesterålen, har derfor sendt heftet om kommunal klimapolitikk til 1. representant på hvert partis liste i alle vesterålskommunene. På heftet har vi limt en hilsen med påminnelse om det ansvaret vi har for at barn og barnebarn får overta en levelig klode.

Vi ønsker oss lykke til!