Vi lever i en tid med frykt for krig og dens følger. Kommunene har påtatt seg å ta imot flyktninger som har fått føle krigens terror på kroppen. Dette på oppfordring fra våre myndigheter.

NVIO er en veteranorganisasjon som ivaretar tidligere veteraner fra ulike operasjoner i ulike krigsområder.  Mange veteraner har flere år, etter å ha opplevd traumatiske hendelser hatt behov for profesjonell hjelp for å bearbeide disse traumatiske opplevelsene.

NVIO sitter på god kunnskap om dette og har etter mange år fått igjennom nye rutiner før og etter tjenesten, dette for å unngå erfaringen som veteranene fra Libanon tjenesten opplevde. Der var det ingen kartlegging eller oppfølging hverken før ellet etter tjenesten. Debrifing fantes ikke i systemet for det militære personellet, og mange fikk problemer med sin psykiske helse. Et stort antall fra Libanon tjenesten valgte selv å avslutte sitt liv. Dette har også skjedd i vårt område. Debrifing fantes ikke.

Vi vet at det i Vesterålen nå nærmer seg 400 personer som har vært ute på freds operasjoner og skarpe oppdrag, som Libanon, Kuwait, Afghanistan, Irak, Kuwait, Balkan osv…

Om noen år vil nok en god del av disse også oppleve det samme som Libanonveteraner har måtte gjennomgå i forhold til at de traumatiske hendelsene som nok kommer tilbake.   Psykiatrien lokalt er da viktig. For en traumatisert veteran er det å skulle reise, gå gjennom en kontroll på flyplass, eller kjøre gjennom ukjente områder noe som han/hun ikke klarer. Et trygt nærmiljø er det beste for denne gruppen. Lokal kunnskap er utrolig viktig og basen som er hjemmet, er den tryggeste kasernen for en traumatisert veteran.

Psykiatrien i Hadsel er utrolig viktig, ikke bare for skadde veteraner, men også for den øvrige befolkningen i vår region. Undertegnede har selv fått føle dette på kroppen, og smellen kom mange år etter tjenesten i Libanon. Som stolt militær fornekter man problemene og også jeg gjorde det. Heldigvis fikk jeg hjelp av Psykiatrien som hjalp meg å sette ord på det hjernen min jobbet på høytrykk med. Det tok meg 5 år å lære å leve med de traumatiske hendelsene etter dette, mye takket være Dahnenbarger. Det mobiliseres og investeres i krigsutstyr for tiden, i en periode med kald krig så skal man ikke bygge ned, men opp. Lokal hjelp er utrolig viktig for vår gruppe av veteraner. For oss er det også viktig at primærhelsetjenesten, fastlegen din vet hva han skal se etter når det kommer en pasient som sliter. Medisinering er ikke veien å gå for gruppen vår, men dette er det noe mange veteraner opplever før de kommer til profesjonell behandling for traumene.

Her har vi veteraner stor kunnskap om hvordan legen bør kartlegge en ung mann/kvinne som kommer til fastlegen. Enkle spørsmål i første fase av besøket kan gjøre behandlingen mye kortere og raskere for å få et normalt liv.

Herfra bør veien til psykiatrien lokalt være kort, dog uten medisinering. Vi er dessverre en glemt gruppe i debatten om psykiatrien i Vesterålen, og tiden er inne for å vise vår støtte for alle de som trenger profesjonell hjelp. Liv skal ikke måles i kroner. Alle har rett til et verdig liv i trygge omgivelser og med best mulig livskvalitet.

I vår organisasjon har vi døgnbemannet telefontjeneste der veteraner som sliter kan ringe. Her vil du bli veiledet videre for hjelp, eller bare få tømt deg for det du måtte ha på hjertet.

Dessverre har kommunene ikke vært flinke til å informere primærhelsetjenesten om veteranenes situasjon. Vi har lagd brosjyrer som kommune kunne bruke uten at de har tatt dette på alvor. Så jeg oppfordre herved kommunene om å gå gjennom veteranplanen og ikke minst ta i bruk brosjyren vi har lagd slik at veteraner kan få den hjelp de trenger lokalt ved at brosjyren legges ut på legekontorene.

Med håp for alle Styreleder for NVIO avd. Vesterålen Knut Granlund