«Trusselen ligger i våre egne industrielle systemer»