I kommunestyret den 5. mai vedtok kommunestyret premissene for utredning av Innlandet skole.

Så kommer saken opp uten medvirkning for dem saken gjelder dog ikke i tråd med vedtaket som MOS, H, AP, V, R stemte gjennom. I formannskapet den 9. juni har tydeligvis disse partiene med unntak av MOS og rødt stemt for brakkerigg som ingen på Innlandet skole ønsker. Nå skal det sies at Venstre tok forbehold om at de etter gjennomgang av saken vil kunne stemme annerledes i kommunestyret.

Med bakgrunn som Ingeniør og tidligere takstmann har jeg gått gjennom bygget og finner utredningen av forholdene på skolen og utredning ikke i tråd med de påstandene som er kommet frem i tidligere påstander om skolens tilstand.

De alternativene som er lagt frem i formannskapet er meget mangelfulle og jeg vil påstå ikke korrekte i forhold til kostnader. Driftskostnader er heller ikke nevnt. Her skal det driftes to bygg, både brakkeriggen og for basseng og gymsal. Gammel del skal rives og da må det bygges ny utvendig vegg mot den delen som skal bestå. Ventilasjonen må bygges om og ny driftsenhet installeres. Det er også to bomberom som det ifølge sivilforsvaret ikke er lov å rive. Hvordan har rådmann tenkt å løse dette? Når det gjelder brakkeriggen skal denne driftes som midlertidig uten at den tilfredsstiller dagen krav i tek 17. Hva sier arbeidstilsynet til dette? Tilfredsstiller brakkeriggen krav til garderober etc. for ansatte.

Etter at den gamle delen er revet skal brakkeriggen flyttes til området der den gamle delen av skolen var; Hvor skal elevene være når dette utføres. Fundamenter for brakkene er disse tatt med i kostnadsberegningen? Balansert ventilasjon i brakkene?

Min opplevelse av politikken i Hadsel kommune er skremmende. Politikere setter seg over fagkunnskaper og tydeligvis besitter de profesjonelle kunnskaper og benytter denne på en slik måte at de oppfattes som bedrevitere, og våre berørte innbyggere som nyttige idioter som de bare hører på når det er valg.

Foreldregruppa har fått uttalelse fra en bygningsingeniør med utgangspunkt i tilstandsrapport. Hvorfor blir ikke dette vektlagt?

De har tydeligvis glemt hvem som har stemt dem inn i posisjonene de innehar. Er de valgt inn for egen vinning eller er det for å tjene folket som stemte dem inn på valg løfter, dersom det er det siste, er minnet tydeligvis borte.

I Hadsel snakkes det om at vi må ha tilflytting og arbeidsplasser, men hvem vil flytte til en kommune med den prosessen som nå kjøres i det politiske og administrative hus. Hvem vil flytte til en landsdel der innbyggerne blir tildelt brukte brakker?

I Stokmarknes hadde ikke av administrasjonen noen betenkeligheter å bruke 11 millioner på å flytte biblioteket, men «annenrangs» folket på Innlandet må klare seg med brakker selv om de kun ber om å flikke på eksisterende skole, slik at de kan få beholde storstuen sin. Alle skjønner jo at Senterpartiet med brakkerigg lett kan legge ned skolen senere, for brakkeriggen kan jo fjernes fort, det kan en ikke på en på flikket skole på grunnmur. Det minste man kan forvente er at foreldre og elever blir inkludert i planlegginga, slik det ble praktisert på Melbu og Stokmarknes.

Til Innlandet innbyggere har jeg bare dette å si, som politiker, men med faglig kompetanse; Jeg skjemmes over behandlingen dere har fått av enkelte politikere og samt administrative utredninger som ikke holder vann. Trøsten må kanskje bli at etter neste valg er nok de fleste av representantene i Senterpartiet borte og ikke i posisjon.