I formannskapet i Bø torsdag 8. februar la skolesjef Hans Kristian Pettersen frem ei kvalitetsmelding om Bø-skolen. Den beskriver at vi er inne i en negativ spiral der elever opplever mobbing, og ansatte i skolen lever med vold og trusler fra elever.

Istedet for å ta opp skolesaka i sin fulle bredde, som vi egentlig er lovet, så legger man frem ei sak om å legge ned Eidet skole – noe både formannskap, skolesjef, kommunedirektør og ordfører vet vil skape krangel og uro i bygda. Hvorfor?

Det som bør gjøres før vi diskuterer nedlegging av skoler, er å behandle innholdet i skolesjefens kvalitetsmelding. Vi må ta grep for å komme ut av den negative spiralen og sette igang tiltak for å komme ut av den. Kanskje vil det vise seg at for å gjennomføre tiltakene må vi for ei stund beholde alle skolene? Bø kommune er ikke alene i ønsket om å gjennomføre strukturendringer i skolen. Mange har gjort det med varierende hell. Sammenslåing og sentralisering av skolene har vært på dagsorden i utallige kommuner, uten at det har løst de grunnleggende problemene som man ønsket å bli kvitt.

I media og på bygda får man tydelige signaler om at Bø-skolen er en utrygg arena, for elever og for lærerne og hvor mobbing, trusler og vold florerer. Vi ser også eksempler på at tilflyttede familier med barn i skolen nå tar barna med seg og flytter ut av kommunen og mener at de er blitt lurt til å komme til noe som ikke eksisterer. Utad viser vi glansbilder, innad pirker vi bare i overflata av problemene.

I stedet for å adressere problemene, finne ut konkret hva de består i og å søke løsninger som fungerer, setter man i gang en prosess med omstrukturering. Her har kommunedirektøren rett når hun sier det er ubehagelig og at det alltid vil være noen som syns det. Ubehaget avtar ikke når informasjonen kommer ut i etterkant, og slett ikke når det viser seg at vi har de samme problemene etter at Eidet skole eventuelt er nedlagt.

Skal vi komme ut av den negative spiralen, må finne frem til verktøy som virker. Det finnes verktøy som fungerer og det finnes ulike løsninger. Den ekspertisen har vi ikke i Bø. At vi ikke er villig til å søke ut i landet hvor man med hell har brukt modeller og løst større problemer enn vi har i Bø, viser mangel både på kunnskap og vilje.

Både ungene i Bø, lærerne, alle skoleansatte, foreldre og besteforeldre fortjener at probleme i skolen tas på alvor, og at vi satser på skolen. Men da må vi gjøre det, ikke bare si det og late som, slik vi har gjort til nå.

For Felleslista SV/Rødt: Arne R Hole Anette Korneliussen Magne Johnsen