Jeg refererer til dokumentaren « På dypt vann,» NRK 2, mandag 18 mars kl. 23.31.

Nå går gruvedriften på havets bunn i Clarion – Clipperton – sonen midt i Stillehavet for full maskin, et område større enn Europa. Det som utvinnes er mangan – noduler, som i tillegg inneholder mineralene kobber, jern, kobolt og nikkel. Dette for å produsere batterier. I utvinningen brukes enorme mengder brunkull, som frigjør karbondioksid, svoveldioksid og tungmetallet kvikksølv, for å nevne noen, og som går rett ut i lufta.

Dette som et ledd i « den grønne økonomien,» iflg Gerard Barron, adm. Dir. i Deep Green resources ceo.

Allerede på 60 – 70 tallet ble tanken om denne typen gruvedrift etablert. Det har vært en lang prosess for / imot. En av dem som hadde bremsene på, var ambassadør Arvid Pardo, en av hovedmennene i Havrettskommisjonen. Han uttrykte sin skepsis i FN´s generalforsamling, 1970. Det kan også nevnes at president Ronald Reagan i sin tid stemte imot denne industrien.

Det er ikke bare metaller i disse nodulene. I og rundt dem er det et yrende biologisk mangfold, også sjeldne jordarter, som iflg Dr. Sandor Mulsow, professor i marinebiologi, er grunnlaget for vår eksistens på jorda.

Som en liten digresjon; det er beslektede mikroorganismer det letes etter på andre planeter. For finnes det, kan det kanskje være mulig for mennesker i en fremtid å bosette seg der. Mars som et eks. Allerede her er egentlig svaret gitt!

Nodulene finnes på havbunnen ved 4 – 5000 m dyp. De vokser så langsomt at det tar 1 million år for dem å utvikle seg noen ti -talls millimeter.  Nodulene er grunnsteinene for alt liv; mister vi dem vil menneskenes fellesarv være tapt for alltid, hevder Dr. Sandor Mulsow.

Sitat fra programmet: « I de første forsøkene med gruvemaskiner på havbunnen ble det tatt ut 90 tonn flermetalliske noduler i timen. Det tilsvarer å hente opp en stor bil fra havbunnen pr. minutt.»

Som kjent har den Norske regjering ganske nylig også åpnet opp for gruvedrift på havbunnen.

Det er en stund siden vi fant ut at jordens indre kjerne består av ild, det er derfra vulkanutbruddene kommer. Enkelte steder finnes det dypvannsventiler, også kalt

« svarte skorsteiner.» «Vulkansk aktivitet danner tektoniske sprekksoner som slipper ut varme fra jordas indre.» Det er oppdaget at fra dette dannes det jern, bly, sølv og gull. Så nå henter gruveselskapene også disse opp fra havet, på jakt etter nye ressurser å utnytte.  Hva skjer under en husbrann hvis man åpner døra på vidt gap?

Metalletterspørselen truer ikke bare havet. I Indonesias regnskog, som har verdens største nikkelforekomst på land, men også et av verdens rikeste økosystemer, fjernes jordlaget under de gamle trærne for å sende nikkelmalmen, som er under jordlaget, til smelteverk.

Økosystemer kollapser, mennesker i områdene blir fordrevet. Ofte fredelige naturfolk som i generasjoner har forvaltet naturen rundt seg uten å utarme den. Det er nærliggende å tro at fordrivelsen kan og vil føre til utbredt fattigdom og elendighet, basert på tidligere erfaringer og historiske fakta.

Vi herjer med jorda og dens innbyggere fra jord, luft, vann, ild og stadig grusommere kriger. Alt pga økonomisk vekst, som det heller ikke blir lagt skjul på. VEKST, et ord som gir en sterkere og sterkere bismak. En vekst forbeholdt de få, der jorda og dens ressurser blir mer og mer kapitalisert og privateid. Jorda er og skal være vår felles arv, for mennesker, dyr og planter. INGEN har noe som helst igjen hvis vi sager av den greina vi sitter på. Ikke de profittsultne heller!

I denne dokumentaren blir også den holistiske tankegangen ( at alt har en sammenheng og en gjensidig avhengighet ) fremmet og stadfestet!

For dere som ikke har sett denne dokumentaren, anbefales den på det sterkeste. Den skulle kommet inn i pensum på vg skoler. For her var det mye å lære, og også mye vakkert å se. Ikke minst nettopp derfor!