I siste nummer av Kommunal Rapport er det en artikkel, skrevet av Politisk redaktør Agnar Kaarbø, som har fått meg til å stille meg sjøl et spørsmål, som jeg også gjorde litt tidligere i sommer.

Kaarbø drodler i artikkelen om behandlingen av kommunale toppledere med utgangspunkt i Bø og Lødingen kommuner. For Bø`s vedkommende skriver han blant annet om grunnlag for suspensjon: «Det skal være grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.» Videre skriver Kaarbø «Noen alvorlige pliktbrudd foreligger åpenbart ikke, siden kommunepolitikerne gjorde retrett og inngikk en kostbar sluttavtale med kommunedirektøren. Plutselig var kommunen og ordfører Pedersen opptatt av at han skal lykkes videre i livet.»

Når ordfører Sture Pedersen i Bladet Vesterålen den 31.05.23, varmt omtalte den tidligere suspenderte kommunedirektøren, etter at en sluttavtale hadde blitt inngått, fikk spørsmålet/undringen min ny næring. Og på ny, mer næring etter artikkelen i Kommunal Rapport.

«Kommunen har opphevet sitt vedtak om suspensjon av Rasmussen, og beklager den belastningen suspensjonen har medført for kommunedirektøren, heter det i sluttavtalen» (sitat slutt), skriver journalist Leonardsen i en kommentar samme dag.

Ble jeg forledet når jeg stemte for suspensjon av kommunedirektør Gunnstein Flø Rasmussen den 25.april?

Jeg undrer meg enda.

Les tilsvaret til Sture Pedersen her.